Noile cerinte si eticheta prevazuta cu privire la incalzitoarele de apa

proiectarea ecologică pentru încălzitoarele de apă

Două directive europene - Directivele privind proiectarea ecologică și cea privind etichetarea energetică - și regulamentele însoțitoare au introdus noi cerințe minime pentru încălzitoarele de apă, precum și o etichetă care să le informeze despre performanțele lor. Acest articol prezintă aceste cerințe și eticheta prevăzută cu privire la încălzitoarele de apă.

Directiva privind proiectarea ecologică pentru încălzitoarele de apă

Directiva Ecodesign 2009/125/CE privind proiectarea ecologică (denumită uneori Directiva ErP) impune ca produsele cu impact energetic să atingă niveluri minime de eficiență energetică și performanțe de mediu ecologice. Directiva este pusă în aplicare prin regulamente ale Comisiei pentru diferite produse specifice. 

 Ex.etichetă încălzitor de apă convenţional înainte de 26 septembrie 2017
 Ex. etichetă încălzitor de apă pe energie solară înainte de 26 septembrie 2017
 Ex. de etichetă pentru încălzitor de apă cu pompă de căldură înainte de 26 septembrie 2017
 Ex. de etichetă pentru rezervor de stocare apă caldă după 26 septembrie 2017
 Ex. de etichetă pentru un pachet încălzitor de apă şi dispozitiv solar

De exemplu, Regulamentul nr. 814/2013 al Comisiei se referă la încălzitoarele de apă cu o putere de până la 400 kW, adică la dispozitivele care produc doar apă potabilă sau apă caldă sanitară. Regulamentul se aplică și boilerelor de stocare a apei calde cu un volum de până la 2.000 de litri. Regulamentul stabilește utilizatea încălzitoarele de apă echipate cu unul sau mai multe generatoare de căldură, utilizând combustibili fosili lichizi sau gazoși, sau electricitate (denumiți "încălzitoare convenționale de apă"), pompe de căldură, colectoare termice solare și/sau căldură reziduală. Rezervoarele de stocare a apei calde nu includ niciun generator de căldură, cu excepția unui eventual încălzitor de rezistență electrică de rezervă. Cerințele se aplică începând cu 26 septembrie 2015.

Regulamentul nu cuprinde încălzitoare combinate, adică încălzitoare concepute pentru a oferi, de asemenea, apă caldă menajeră. Acestea sunt cuprinse în Regulamentul numărul 813/2013.

Reglementarea utilizează conceptul de profil de încărcare, adică o secvență dată de golire a apei la anumite temperaturi și debite pe un ciclu de 24 de ore, pe care aparatul este în măsură să o furnizeze. Sunt definite zece profiluri de încărcare și apoi clasificate pe o scară de la 3XS (cea mai mică încărcătură: 23 goliri la 2 litri/min, cu o putere de producție zilnică totală de 0,345 kWh) până la 4XL (cea mai mare încărcătură: 10 goliri la 48-96 litri/min, cu o putere totală zilnică de energie mai mare de 93 kWh).

Pentru toate tipurile de încălzitoare de apă, regulamentul include următoarele cerințe:
• o eficiență energetică minimă la încălzirea apei (%), cu un prag în funcție de prezența unui control inteligent și a profilului de încărcare declarat al aparatului;
• un volum maxim de depozitare (în litri) - numai pentru profilurile de sarcină de la 3XS la S;
• o cantitate minimă de apă mixtă la 40 ° C (în litri), care poate fi livrată de rezervoarele de tocare apă caldă - numai pentru profilurile de sarcină de la M la 4XL;
• un nivel maxim de putere acustică pentru încălzitoarele de apă cu pompă de căldură (interior și exterior);
• un nivel maxim al emisiilor de oxizi de azot pentru încălzitoarele de apă care utilizează combustibili gazoși și lichizi (inclusiv pompe de căldură cu combustie externă, pompe de căldură cu motor cu combustie internă și încălzitoare de apă pe energie solară care utilizează și combustibili lichizi sau gazoși). Cerințele intră în vigoare la 26 septembrie 2018.

Pragurile specifice pentru eficiența energetică de încălzire a apei vor deveni mai mari din 26 septembrie 2017 iar pentru profilurile de încărcare XXL la 4XL, de la 26 septembrie 2018. 
Pentru rezervoarele de stocare a apei calde, regulamentul include o pierdere maximă de căldură, adică puterea de încălzire dispersată din rezervor la o temperatură dată ambientală și a apei; aceste cerințe se aplică de la 26 septembrie 2017.

De asemenea, regulamentul enumeră datele care trebuie publicate în documentația tehnică a produselor. În plus, regulamentul definește modul de calcul al eficienței de încălzire a apei, pentru a evalua conformitatea controlului inteligent al aparatului și pentru a testa încălzitoarele de apă pe energie solară și a încălzitoarelor de apă cu pompe de căldură.

Măsurile tranzitorii și procedurile de calcul sunt enumerate într-o comunicare a Comisiei (menționată cu referința 2014/C207/03) până la publicarea standardelor europene armonizate, care definesc modalitatea de măsurare și de testare a parametrilor relevanți pentru evaluarea performanței. Aceste standarde sunt elaborate conform unei decizii de punere în aplicare a Comisiei privind o cerere de standardizare (Mandatul M534), aprobată de Comitetul European pentru Standardizare (CEN).

Directiva privind proiectarea ecologică (Ecodesign) le impune producătorilor să păstreze și să pună la dispoziție declarațiile CE de conformitate și să aplice marcaje CE. Pentru încălzitoarele de apă și rezervoarele de apă caldă, Regulamentul de Aplicare nr. 814/2013 definește regulile pentru evaluarea conformității: aceasta poate depinde de deciziile producătorului privind sistemele de control intern sau de management al sistemelor - așa cum sunt descrise în anexele la Directiva privind Proiectarea Ecologică. Regulamentul nr. 814/2013 descrie, de asemenea, procedura de verificare a supravegherii pieței de către Statele Membre.
Ghidurile, inclusiv întrebările frecvente au fost publicate de Comisia Europeană.

Directiva privind etichetarea energetică pentru încălzitoarele de apă și rezervoarele de apă caldă

Directiva 2010/30/UE privind etichetarea energetică impune cerințe obligatorii de etichetare și de informare care indică consumul de energie și de alte resurse de către produsele cu impact energetic.

A fost publicat un Regulament delegat al Comisiei care completează Directiva 2010/30 / UE pentru încălzitoarele de apă și rezervoarele de apă caldă (Regulamentul Comisiei nr. 812/2013). Acesta acoperă încălzitoarele de apă cu o putere de până la 70 kW și rezervoarele de apă caldă de mai puțin de 500 de litri.

Se referă, de asemenea, la pachetele de încălzitoare de apă și dispozitive solare, adică pachete oferite utilizatorului final care conțin unul sau mai multe încălzitoare de apă și unul sau mai multe dispozitive solare (colector solar, rezervor solar pentru stocarea apei calde ...).

Regulamentul definește clasele de eficiență energetică, conținutul etichetei și informațiile despre produs care ar trebui să fie puse la dispoziția consumatorilor.

Rețineți că încălzitoarele de apă cu o capacitate cuprinsă între 70 și 400 kW și rezervoarele de apă caldă cu o capacitate cuprinsă între 500 și 2.000 de litri trebuie să îndeplinească cerințele de proiectare ecologică, chiar dacă nu sunt acoperite de regulamentul privind etichetarea energetică.

Pentru încălzitoarele de apă, eticheta trebuie să conțină următoarele informații:
- numele sau marca comercială a furnizorului;
- numele aparatului (identificatorul de model al furnizorului);
- profilul încărcării declarate (de la 3XS la XXL);
- clasa de eficiență energetică pentru încălzirea apei (de la A la G până în septembrie 2017 și de la A + la F după această dată); pentru încălzitoare de apă cu pompă de căldură, aceasta corespunde condițiilor medii climatice;
- consumul anual de energie electrică și/sau consumul anual de combustibil: pentru încălzitoarele de apă pe bază de energie solară și - încălzitoarele de apă cu pompe de căldură, cifrele trebuie să fie date sub cele medii, în condiții de mediu mai reci și mai calde;
- pentru încălzitoare convenționale de apă (care folosesc combustibili fosili sau electricitate) și încălzitoare de apă pe energie solară, nivelul de putere acustică din interior; pentru încălzitoarele de apă cu pompe de căldură, nivelul de putere acustică din interior (dacă este cazul) și din exterior;
- pentru încălzitoarele de apă convenționale și încălzitoarele de apă cu pompe de căldură care pot funcționa numai în afara orelor de vârf, o pictogramă care arată acest lucru;
- pentru încălzitoarele solare de apă, o hartă solară europeană care prezintă trei zone indicative de iradiere solară globală;
- pentru încălzitoarele de apă cu pompă de căldură, o hartă a temperaturii europene care prezintă trei zone indicative de temperatură.

Pentru rezervoarele de apă caldă, eticheta trebuie să conțină următoarele informații:
- numele sau marca comercială a furnizorului;
- numele aparatului (identificatorul de model al furnizorului);
- clasa de eficiență energetică (de la A la G, până în septembrie 2017 și de la A + la F, după această dată);
- pierderea de căldură (adică, puterea de încălzire disipată din rezervor);
- volumul rezervorului de stocare a apei calde.

Pentru pachetele de încălzitoare de apă și de dispozitive termice solare, eticheta trebuie să conțină următoarele informații:
- numele sau marca comercială a furnizorului;
- numele aparatului (identificatorul de model al furnizorului);
- profilul încărcării declarate (de la 3XS la XXL);
- clasa de eficiență energetică a încălzirii apei pentru încălzitorului de apă (de la A +++ la G);
- o indicație dacă un colector solar și rezervorul de stocare a apei calde pot fi incluse în pachet;
- clasa de eficiență energetică a încălzirii apei pentru încălzitorul de apă și pachetul de dispozitive solare.

Directiva privind etichetarea energetică prevede ca furnizorii să producă documentația tehnică, care este suficientă pentru a evalua acuratețea informațiilor conținute în etichetă. Regulamentul de completare nr. 812/2013 descrie procedurile de verificare în scopul supravegherii pieței. 
În mai 2013, Comisia Europeană a lansat procesul de revizuire a Directivei privind etichetarea energetică. Raportul de revizuire și documentul său de însoțire au fost publicate în iulie 2015.

Impactul acestor două directive asupra încălzitoarelor de apă și a rezervoarelor de apă caldă

Directivele privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică au implicații importante asupra încălzitoarelor de apă și a rezervoarelor de apă caldă în clădiri:
• se bazează pe noi metode de evaluare a eficienței energetice a produselor;
• au creat necesitatea de revizuire a standardelor europene corespunzătoare;
• definesc cerințele în baza cărora produsele de fază, mai puțin eficiente din punct de vedere energetic, scad în piață, cu intrarea în vigoare a pragurilor mai ambițioase începând cu septembrie 2017 sau septembrie 2018;
• guvernează etichetarea produselor pentru o mai bună informare a consumatorilor.

Comisia Europeană a publicat orientări care sintetizează cele mai relevante informații care ar ajuta părțile interesate (inclusiv autoritățile din industrie și autoritățile publice) să pună în aplicare aceste reglementări. Ghidul consumatorului care prezintă eticheta este, de asemenea, disponibil în mai multe limbi.

Mai multe părți interesate au publicat documente care oferă îndrumări, precum Agenția pentru Energie din Danemarca și Asociația Federală a Industriei de Termoficare din Germania (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie - BDH) pentru încălzitoarele de apă și rezervoarele de apă caldă, iar Federația Europeană a Industriei Termice Solare (ESTIF) pentru produsele termoelectrice solare (un document în două părți: partea 1 și partea 2).
 

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare