Investitii intr-o industrie inteligenta, inovatoare si durabila

industrie inteligenra

Strategia reînnoită a Uniunii Europene (UE) privind politica industrială, prezentată de Comisia Europeană luni, 18 septembrie, reunește toate inițiativele orizontale și sectoriale, atât pe cele noi, cât și pe cele deja lansate. De asemenea, sunt clarificate sarcinile părților implicate și sunt prezentate forumurile Ziua industriei, eveniment anual lansat în 2017, și masa rotundă la nivel înalt a sectorului industrial.

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Adoptând evoluțiile tehnologice, transformând investițiile în cercetare în idei de afaceri inovatoare și promovând în continuare economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și economia circulară, vom deschide calea către o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă în Europa.”
 

Printre principalele elemente ale noii Strategii UE se numără:

• un pachet cuprinzător de consolidare a securității cibernetice în domeniul industrial. Pachetul prevede crearea unui centru european de cercetare și competențe în materie de securitate cibernetică, care are scopul de a sprijini dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale în sectorul securității cibernetice, precum și a unui sistem de certificare la nivelul UE pentru produse și servicii, recunoscut în toate statele membre (adoptat la 13 septembrie 2017);
• o propunere de regulament privind fluxul liber al datelor fără caracter personal, care va permite fluxul transfrontalier liber al datelor, contribuind la modernizarea industriei și la crearea unui veritabil spațiu european comun al datelor (adoptată la 13 septembrie 2017);
• o nouă serie de măsuri privind economia circulară, inclusiv o strategie privind materialele plastice și măsuri de îmbunătățire a producției de resurse biologice regenerabile și a conversiei acestor resurse în bioproduse și bioenergie (toamna anului 2017);
• o serie de inițiative care vizează modernizarea cadrului privind drepturile de proprietate intelectuală, printre care un raport privind funcționarea Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și o comunicare privind un cadru european echilibrat, clar și previzibil de acordare a licențelor pentru brevetele esențiale pentru standarde (toamna anului 2017);
• o inițiativă de îmbunătățire a modului de funcționare a procedurilor de achiziții publice în UE, inclusiv un mecanism cu participare facultativă care să aducă mai multă claritate și să ofere îndrumare autorităților care planifică mari proiecte de infrastructură (toamna anului 2017);
• extinderea agendei pentru competențe la noi sectoare-cheie ale industriei, ca de exemplu construcțiile, siderurgia, hârtia, tehnologiile ecologice și energia din surse regenerabile, producția și transportul maritim (toamna anului 2017);
• o strategie privind finanțele sustenabile, care să direcționeze mai bine fluxurile de capital privat către investiții mai sustenabile (la începutul anului 2018);
• inițiative privind o politică comercială echilibrată și progresistă și un cadru european pentru examinarea investițiilor străine directe care pot reprezenta o amenințare la adresa securității sau a ordinii publice (adoptate la 13 septembrie 2017);
• o listă revizuită a materiilor prime critice, Comisia contribuind în continuare la asigurarea unei aprovizionări sigure, durabile și la prețuri accesibile pentru industria prelucrătoare din UE (adoptată la 13 septembrie 2017);
• noi propuneri pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată, inclusiv norme mai stricte privind emisiile de CO2 pentru automobile și camionete, un plan de acțiune privind infrastructura pentru combustibilii alternativi care să sprijine implementarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice, precum și acțiuni de promovare a conducerii autonome (toamna anului 2017).

Punerea în aplicare a acestei strategii cuprinzătoare reprezintă o responsabilitate comună și va depinde de eforturile depuse de instituțiile UE, de statele membre și de regiuni, de cooperarea dintre acestea și, mai ales, de rolul activ al actorilor din sectorul industrial.

Context
Industria europeană este puternică și și-a păstrat o poziție de lider pe piețele mondiale în multe sectoare. Industria reprezintă două treimi din exporturile UE și asigură locuri de muncă pentru 32 de milioane de persoane, 1,5 milioane din aceste locuri de muncă fiind create începând din 2013. Însă pentru a-și păstra și a-și consolida avantajul competitiv, UE trebuie să facă eforturi de modernizare importante. De aceea, industria este în centrul priorităților politice ale Comisiei.

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Legislatie
News-in-english
Pompe
Sanitare