Optiuni pentru consumatori in contextul liberalizarii pietei de energie: Ultimele informatii de la ANRE

liberalizarea completă a pieței energiei

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE trebuie să răspundă numeroaselor întrebări privind liberalizarea completă a pieței energiei de la 1 ianuarie 2018. Ce opțiuni există, cum obținem prețuri...

Atât ȋn prezent, cât și după data de 01.01.2018, clienții casnici pot încheia contracte de furnizare a energiei electrice ȋn regim concurențial, cu oricare dintre furnizorii de energie electrică activi pe piața de energie electrică din România, în cazul în care convin asupra condițiilor contractuale, informează ANRE. Ultima etapă din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate de energie electrică are ca termen final 31.12.2017.

INFORMARE ANRE privind tarifele/prețurile practicate de furnizorii de ultimă instanță pentru clienții casnici

Având în vedere parcurgerea ultimei etape din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate de energie electrică, cu termen final 31.12.2017, precum și informațiile vehiculate ȋn spațiul public referitoare la perioada care începe la 01.01.2018, ANRE face următoarele precizări:

1. În prezent, piața de energie electrică este deschisă complet, ceea ce înseamnă că orice client final de energie electrică poate încheia un contract de furnizare cu orice furnizor activ pe piața de energie electrică.

2. Clienții casnici au dreptul necondiționat la serviciul universal (SU), adică să le fie furnizată energie electrică în condiții de calitate și la prețuri rezonabile, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE.

3. Pe piața cu amănuntul de energie electrică activează:
Furnizori de ultimă instanță (FUI) care au obligația de a furniza clienților casnici energie electrică în regim de SU;
• Furnizori concurențiali, care au dreptul de a furniza energie electrică tuturor categoriilor de clienți finali, ȋn condiții contractuale liber convenite de părți.

4. FUI desemnați de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei sunt ȋn prezent:
• Electrica Furnizare S.A. - pentru zonele Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud
• CEZ Vânzare S.A. - pentru zona Oltenia
• E.ON Energie România S.A. - pentru zona Moldova
• Enel Energie S.A. - pentru zonele Banat și Dobrogea
• Enel Energie Muntenia S.A. - pentru zona Muntenia Sud

5. Clientul casnic poate uza oricând de eligibilitate, adică are dreptul de a-și schimba furnizorul de energie electrică ȋn conformitate cu prevederile procedurii aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 105/2014:
• în mod gratuit, cu respectarea clauzelor din contractul de furnizare ȋn vigoare;
• ȋn maxim 3 săptamâni de la transmiterea de către client a notificării de denunțare a contractului de furnizare ȋn vigoare.

6. Până la data de 31.12.2017, FUI aplică:
• clienților casnici care nu au uzat de eligibilitate, tarife reglementate aprobate de ANRE (in cazul semestrului II 2017, pentru 10% din consumul de energie electrică) si tarife tip Componentă de Piață Concurențială-CPC (în cazul semestrului II 2017, pentru 90% din consumul de energie electrică);
• clienților casnici care, după ce au uzat de eligibilitate, au revenit la FUI, tarife CPC pentru întregul consum de energie electrică;

7. Începând cu data de 01.01.2018, ca urmare a finalizării calendarului de dereglementare, nu vor mai exista tarife reglementate aprobate de ANRE, consumul clienților casnici urmând a fi facturat la tarife/prețuri pentru serviciul universal avizate de către ANRE.

8. Atât ȋn prezent, cât și după data de 01.01.2018, clienții casnici pot încheia contracte de furnizare a energiei electrice ȋn regim concurențial, cu oricare dintre furnizorii de energie electrică activi pe piața de energie electrică din România, în cazul în care convin asupra condițiilor contractuale.

9. Clienții casnici care au uzat de eligibilitate încheind contract/contracte de furnizare energie electrică în regim concurențial pot reveni oricând și de câte ori doresc la furnizarea în regim de SU, în acest caz consumul de energie electrică al acestora urmând a fi facturat integral de către FUI:
• la tarife CPC avizate de către ANRE, pentru consumul înregistrat până la data de 31.12.2017;
• la tarife/prețuri pentru serviciul universal avizate de către ANRE, pentru consumul înregistrat după data de 01.01.2018.


INFORMARE privind tarifele/prețurile practicate de furnizorii de ultimă instanță pentru clienții noncasnici

1. Pentru clienții noncasnici, calendarul de eliminare a tarifelor reglementate s-a finalizat la data de 31.12.2013.

2. În prezent, piața de energie electrică este deschisă complet, ceea ce înseamnă că orice client final de energie electrică poate încheia un contract de furnizare cu orice furnizor activ pe piața de energie electrică.

3. Pe piața cu amănuntul de energie electrică activează:
--- Furnizori de ultimă instanță (FUI) care au obligația de a furniza energie electrică:
  • în condiții de calitate și la prețuri rezonabile, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE:
     - clienților noncasnici care beneficiază de serviciul universal (SU);
     - clienților noncasnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate;
  • clienților noncasnici preluați deoarece nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă;
--- Furnizori concurențiali, care au dreptul de a furniza energie electrică tuturor categoriilor de clienți finali, ȋn condiții contractuale liber convenite de părți.

4. Au dreptul la SU clienţii noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil conform raportărilor fiscal anuale care nu depăşeşte 10 milioane de euro, aceștia putând beneficia de acest drept pe baza solicitării și a documentelor doveditoare transmise FUI.

5. FUI desemnați de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei sunt ȋn prezent:
• Electrica Furnizare S.A. - pentru zonele Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud
• CEZ Vânzare S.A. - pentru zona Oltenia
• E.ON Energie România S.A. - pentru zona Moldova
• Enel Energie S.A. - pentru zonele Banat și Dobrogea
• Enel Energie Muntenia S.A. - pentru zona Muntenia Sud

6. Clientul noncasnic poate uza oricând de eligibilitate, adică are dreptul de a-și schimba furnizorul de energie electrică ȋn conformitate cu prevederile procedurii aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 105/2014:
• în mod gratuit, cu respectarea clauzelor din contractul de furnizare ȋn vigoare;
• ȋn maxim 3 săptamâni de la transmiterea de către client a notificării de denunțare a contractului de furnizare ȋn vigoare.

7. Până la data de 31.12.2017, FUI aplică:
• clienților noncasnici care beneficiază de serviciul universal, tarife CPC (Componenta de Piață Concurențială);
• clienților noncasnici care nu au uzat de eligibilitate și nu beneficiază de serviciul universal precum și clienților noncasnici preluați deoarece nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nici o altă sursă, tarife UI (de ultimă instanță);
• clienților noncasnici preluați deoarece nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, tariful PZU, suplimentar față de tariful UI, în condițiile prevăzute de metodologia aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 92/2015 cu modificările și completările ulterioare.

8. Începând cu data de 01.01.2018, FUI va aplica clienților noncasnici tarife/prețuri conform reglementărilor ANRE.

9. Atât ȋn prezent cât și după data de 01.01.2018, clienții noncasnici pot încheia contracte de furnizare a energiei electrice ȋn regim concurențial, cu oricare dintre furnizorii de energie electrică activi pe piața de energie electrică din România, în cazul în care convin asupra condițiilor contractuale.

10. Clienții noncasnici care au dreptul la SU și care au uzat de eligibilitate încheind contract/contracte de furnizare energie electrică în regim concurențial pot reveni oricând și de câte ori doresc la furnizarea în regim de SU.

11. Clienții noncasnici care nu au dreptul la SU si care au uzat de eligibilitate încheind contract/contracte de furnizare energie electrică în regim concurențial pot reveni la FUI doar în cazul în care au rămas fără furnizor de energie electrică, în condițiile prevăzute de regulamentul aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 12/2017.

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare