Prescriptia tehnica ISCIR PT C 1-2010

cazane abur
Noutati privind conditiile si cerintele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea in functiune, autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare, revizia, repararea si lucrarile de intretinere pentru cazanele de abur, cazanele de apa fierbinte, supraincalzitoarele si economizoarele independente (I)

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.385 bis din 10.06.2010, a fost publicata prescriptia tehnica ISCIR PT C 1 – 2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente".
Aceasta prescriptie tehnica a fost aprobata cu ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de afaceri nr. 663 din 12.04.2010 si a intrat in vigoare la 30 de zile de la publicare. Prescriptia are drept scop stabilirea conditiilor si cerintelor tehnice pentru instalarea, montarea, punerea in functiune, autorizarea/ admiterea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare, revizia, repararea si lucrarile de intretinere pentru cazanele de abur, cazanele de apa fierbinte, supraincalzitoarele si economizoarele independente.

Prescriptia PT C1 - 2010 este intocmita in concordanta cu principalele acte normative care reglementeaza domeniul prezentat in acest articol si anume:
a) Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.240 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr.1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.37 din 22 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr.584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.404 din 16 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile prescriptiei tehnice PT C1 – 2010 se aplica la:
- cazanele de abur cu presiunea nominala a aburului (PS) mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar);
- cazanele de apa fierbinte cu temperatura maxima a apei mai mare de 110°C;
- supraincalzitoarele de abur si economizoarele independente.

Conditiile si cerintele pentru montare se aplica numai cazanelor vechi, care au mai functionat. Cazanele construite, introduse pe piata si puse in functiune conform reglementarilor in vigoare la data realizarii lor pot fi reparate, intretinute si exploatate conform PT C 1 – 2010.

Prevederile acestei prescriptii tehnice nu se aplica la:
-cazanele montate pe nave, platforme fixe si mobile;
schimbatoarele de caldura inglobate intr-un proces tehnologic industrial si a caror functie este, in principal, racirea diferitelor fluide (medii) intre anumite limite impuse de procesul tehnologic respectiv si numai, in secundar, de a produce abur/apa fierbinte sau de a supraincalzi abur;
-aparatele de vulcanizare cu foc direct;
-cazanele care au ca agent termic alt fluid decat apa, ca difil, difenil, uleiuri organice, solutii amoniacale si altele asemenea, pentru care PT C1 – 2010 are caracter de recomandare, iar conditiile tehnice privind montarea/instalarea, punerea in functiune, exploatarea, verificarea tehnica si repararea se stabilesc prin documentatia tehnica aferenta acestora;
-cazanele din componenta obiectivelor nucleare.

PT C1 – 2010 defineste astfel cazanele de abur si respectiv pe cele de apa fierbinte:
-cazan de abur este echipamentul sub presiune care produce abur utilizat in afara acestuia, folosind caldura produsa prin arderea combustibililor, caldura recuperata din gazele fierbinti rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;
-cazan de apa fierbinte este echipamentul sub presiune care produce apa fierbinte utilizata in afara acestuia, folosind caldura produsa prin arderea combustibililor, caldura recuperata din gazele fierbinti rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice.

Din punctul de vedere al supravegherii cazanelor in timpul exploatarii, acestea se clasifica in urmatoarele categorii:
- cazane cu supraveghere in regim permanent – notate SO
- cazane cu supraveghere in regim nepermanent sau cu supraveghere periodica - notate S1. In aceasta categorie pot fi incadrate cazanele de abur avand debitul maxim 10 t/h si presiunea maxima 16 bar si cazanele de apa fierbinte avand debitul maxim 5 Gcal/h, la care producatorul prevede acest lucru.
In functie de intervalele de timp maxime, la care este obligatoriu ca operatorul sa fie prezent in centrala termica pentru efectuarea verificarii instalatiei (24 sau 72 de ore), regimurile de functionare fara supraveghere permanenta sunt notate cu S1-Sp-24 si, respectiv S1-Sp-72.

A. Instalarea cazanelor
Instalarea cazanelor se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Pentru serviciile prestate, producatorul cazanelor sau persoanele juridice autorizate pentru instalarea cazanelor, dupa caz, trebuie sa intocmeasca si sa emita o declaratie de conformitate.
Prescriptia tehnica PT C1 - 2010 defineste instalarea ca fiind activitatea de fixare/amplasare a unui cazan la locul utilizarii si/sau de conectare a acestuia la alte instalatii sau echipamente, in vederea asigurarii conditiilor de functionare.
Cazanele noi sau cazanele vechi care au PS x V > 60 bar x litru pot fi instalate numai in conditiile in care s-a obtinut avizul obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR.
Inceperea lucrarilor de instalare a cazanului nu este permisa inainte de obtinerea avizului obligatoriu de instalare (vezi anexa nr.1).

Nu este necesar avizul obligatoriu de instalare pentru urmatoarele categorii de cazane:
- cazanele mobile;
- cazanele utilizate pe santiere la foraj;
- cazanele cu functionare temporara pana la maxim un an; pentru cazanele de abur si apa fierbinte cu debitul mai mare de 2t/h, respectiv 1Gcal/h, regimul de functionare temporara trebuie sa fie confirmat si inregistrat de catre ISCIR in baza unui memoriu tehnic justificativ prezentat de detinator/utilizator;
- cazanele incadrate in linii tehnologice;
- cazanele de abur care au: presiunea maxima 10 bar; suprafata de incalzire max. 2 mp; capacitatea max. 100 l si diametrul interior al tamburului – max. 400 mm.

Avizul obligatoriu de instalare se elibereaza pentru fiecare sala de cazane in parte si se precizeaza caracteristicile tehnice principale ale tuturor cazanelor prevazute a functiona acolo.
In cazul instalarii unui cazan suplimentar, sau a unui cazan care inlocuieste un cazan scos din uz si casat, se solicita un nou aviz obligatoriu de instalare pentru intreaga sala a cazanelor.

Documentatia tehnica de instalare a cazanului/cazanelor trebuie sa contina urmatoarele:
- memoriul tehnic;
- planul de situatie al salii cazanelor si al vecinatatilor (cladiri si instalatii in aer liber) pe o distanta de cel putin 10 m de la peretii constructiei acesteia;
- planul si sectiunile referitoare la sala cazanelor, cu amplasarea cazanelor si a echipamentelor termomecanice anexe;
- schema termomecanica a echipamentelor din sala cazanelor;
- date privind regimul chimic al cazanului/cazanelor.
Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifica la locul de instalare a cazanului/cazanelor corectitudinea datelor continute in documentatia tehnica de instalare si in cazul in care aceste date sunt gasite corespunzatoare si in conformitate cu prevederile PT C1 – 2010 incheie un proces-verbal, urmand ca ISCIR sa elibereze avizul obligatoriu de instalare a cazanului/cazanelor.

In partea a doua a articolului vom prezenta conditiile si cerintele tehnice pentru montarea, punerea in functiune, autorizarea/admiterea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare, revizia, repararea si lucrarile de intretinere pentru cazanele de abur, cazanele de apa fierbinte, supraincalzitoarele si economizoarele independente.


 
Ing. Cristian Guta
cristianguta@yahoo.com

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare