Prescriptia tehnica ISCIR PT C9-2010

cazan abur

Noutati privind conditiile si cerintele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea in functiune, autorizarea functionarii, supraveghere si verificare tehnica in utilizare, revizia, repararea si lucrarile de intretinere la cazanele pentru apa calda si cazanele pentru abur de joasa presiune

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 385 bis din 10.06.2010, a fost publicata prescriptia tehnica ISCIR PT C9 – 2010 Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. Aceasta prescriptie tehnicǎ a fost aprobatǎ cu ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 663 din 12.04.2010 si a intrat in vigoare la 30 de zile de la publicare. Prescriptia are drept scop stabilirea conditiilor si cerintelor tehnice pentru instalarea, montarea, punerea in functiune, autorizarea functionarii, supraveghere si verificare tehnica in utilizare, revizia, repararea si lucrarile de intretinere la cazanele pentru apa calda si cazanele pentru abur de joasa presiune.

Prescriptia PT C9 - 2010 este intocmita in concordanta cu principalele acte normative care reglementeaza domeniul prezentat in acest articol si anume:
a) Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 22 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Hotararea Guvernului nr. 1029/2008 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a masinilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008;

Prevederile prescriptiei tehnice PT C9 – 2010 se aplica la:
- cazanele pentru apa calda cu temperatura maxima a apei calde de cel mult 110°C si avand puterea mai mare de 400 kw; 
- cazanele pentru abur de joasa presiune cu presiunea maxima a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar) si avand debitul mai mare de 0,6 t/h.

Se accepta functionarea in conditiile prescriptiei tehnice C9 – 2010 si a cazanelor:
a) pentru apa fierbinte la temperatura maxima de 120°C cu conditia ca elementele de siguranta (termostatele de siguranta) sa fie limitate la 110°C de catre producator sau de catre persoane juridice autorizate conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;

b) pentru abur cu presiunea maxima de 1 bar cu conditia ca elementele de siguranta (supapa de siguranta, presostate) sa fie limitata la 0,5 bar.


A. Instalarea sau montarea cazanelor
Instalarea sau montarea cazanelor se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. 

Pentru serviciile prestate, producatorul cazanelor sau persoanele juridice autorizate pentru instalarea sau montarea cazanelor, dupa caz, trebuie sa intocmeasca si sa emita o declaratie de conformitate. 

La instalarea cazanelor se efectueaza amplasarea acestora pe pozitie si racordarea lor la utilitati precum circuitele de apa, combustibil, energie electrica si gaze arse, conform documentatiei de instalare.

Montarea cazanelor in vederea functionarii consta din activitati de imbinare a componentelor acestora, executate conform unei documentatii tehnice, ca de exemplu: cazane livrate pe elemente, arzatoare sau sisteme de ardere livrate separat.

Instalarea cazanelor se efectueaza in baza unei documentatii tehnice de instalare, avizata de personalul tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare (R.A.D.T.I.), care trebuie sa respecte conditiile precizate de producator in documentatia tehnica de insotire a cazanelor si anexelor aferente si care trebuie intocmita in conformitate cu actele normative in vigoare.

La documentatia tehnica de instalare mentionata mai sus se anexeaza urmatoarele documente avizate de catre R.A.D.T.I.:
- instructiunile de exploatare ale centralei termice;
- schema termomecanica; 
- fisa centralei termice.

Cazanele de apa calda si cazanele de abur de joasa presiune pot fi instalate in container daca prin documentatia tehnica a acestora se prevede acest lucru de catre producator.

Documentatia tehnica de montare va cuprinde urmatoarele:
- documentatia tehnica preliminara de montare avizata de personalul tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare (R.A.D.T.P.)
- declaratii de conformitate pentru elementele componente (armaturi, dispozitive de siguranta, etc.) care echipeaza cazanul;
- procesul – verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa si prin care se confirma ca in continuare cazanul poate fi supus verificarilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de functionare;
- declaratia de conformitate privind lucrarile de montare.

B. Punerea in functiune si autorizarea functionarii cazanelor 
Se admite autorizarea functionarii urmatoarelor tipuri de cazane:
1) cazane noi care respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile tehnice ce transpun directive europene specifice.

2) cazane vechi care au mai functionat si 
a) provin din Uniunea Europeana:
- care respecta cerintele privind introducerea pe piata stabilite prin directivele europene specifice, sau
- care au fost construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene aplicabile si au fost introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului membru in care au fost construite;
b) provin din afara Uniunii Europene si respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile tehnice ce transpun directive europene specifice.
c) cazane de abur de joasa presiune construite dupa practici ingineresti.
Cazanele nu trebuie sa fie utilizate fara autorizarea functionarii de catre I.S.C.I.R. Autorizarea functionarii cazanelor se face de catre inspectorii de specialitate din cadrul I.S.C.I.R.

Toate constatarile referitoare la autorizarea functionarii sunt consemnate de catre inspectorii de specialitate din cadrul I.S.C.I.R. in procese-verbale de verificare tehnica. Cazanele se inregistreaza in evidenta I.S.C.I.R. in raza careia sunt instalate.

In vederea autorizarii functionarii cazanelor, inspectorul de specialitate din cadrul I.S.C.I.R. efectueaza sau se asigura ca sunt efectuate urmatoarele activitati:
- verificarea existentei documentatiei tehnice de instalare si a continutului acesteia, a celei de insotire a cazanului, precum si cea pentru dispozitivele de siguranta; 
- verificarea conditiilor de instalare/montare a cazanului in ceea ce priveste respectarea prevederilor documentatiei tehnice de instalare /montare, precum si verificarea echiparii cazanului cu aparatura de masurare, control, automatizare si cu supape de siguranta.;
- revizia interioara;
- incercarea la presiune hidraulica;
- verficarea reglarii supapelor de siguranta;
- incercarea la cald;
- verificarea existentei registrului de supraveghere. 

Autorizarea functionarii cazanului se acorda numai dupa ce au fost efectuate activitatile mentionate mai sus si rezultatele acestora asigura functionarea in conditii de siguranta a cazanului/cazanelor, conform procesului -verbal, intocmit de inspectorul de specialitate din cadrul I.S.C.I.R., unde se consemneaza parametrii de functionare si data efectuarii urmatoarei verificari tehnice (ziua, luna si anul). Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, deficientele se consemneaza in procesul - verbal de verificare tehnica si nu se acorda autorizarea functionarii cazanului.

C. Supravegherea cazanelor
Modul de supraveghere a cazanelor este precizat in fisa centralei termice, care se intocmeste conform modelului alaturat. Supravegherea in regim permanent se efectueaza de catre fochisti autorizati. Supravegherea in regim nepermanent se efectueaza de catre fochisti autorizati sau de personal tehnic din cadrul detinatorului/utilizatorului, instruit de catre persoana juridica care efectueaza punerea in functiune.

Intr-o centrala termica pot functiona simultan maxim 3 cazane in regim de supraveghere nepermanenta cu puterea maxima de 1000 kw fiecare sau un debit maxim de 1t/h fiecare, cu exceptia celor alimentate cu combustibil solid.

D. Verificarea tehnica periodica
Verificarile tehnice periodice la cazanele care fac obiectul PT C9-2010 sunt realizate de catre:
a) inspectorii de specialitate din cadrul I.S.C.I.R., pentru cazanele de abur de joasa presiune sau de apa calda cu debit mai mare de 1 t/h, respectiv 1.000 kw.
b) inspectorii de specialitate din cadrul I.S.C.I.R. sau de catre R.S.V.T.I. numai dupa obtinerea imputernicirii scrise de la I.S.C.I.R., pentru cazanele de abur de joasa presiune sau de apa calda cu debit de cel mult 1 t/h, respectiv 1.000 kw.

E. Repararea cazanelor
Repararea cazanelor se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Repararea cazanelor se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de reparare avizata de catre R.A.D.T.P. In cadrul lucrarilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizati in baza documentatiei tehnice avizate de R.A.D.T.P. si subansambluri / componente construite in conformitate cu reglementarile nationale care transpun cerintele din directivele europene aplicabile.

Ing. Cristian Guta

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare