novapex

 

Prescriptia tehnica ISCIR PT R1-2010 (I)

legislatie masini de ridicat
vizualizari

Noutati privind conditiile si cerintele tehnice pentru montarea, punerea in functiune, autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare, intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat (I)

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.634 bis din 09.09.2010, a fost publicata prescriptia tehnica ISCIR PT R1 – 2010 “Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)”. 
Aceasta prescriptie tehnica a fost aprobata cu ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr.1404 din 27.07.2010 si a intrat in vigoare la 30 de zile de la publicare.
Prescriptia are drept scop stabilirea conditiilor si cerintelor tehnice pentru montarea, punerea in functiune, autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat. 


Prescriptia PT R1 - 2010 este intocmita in concordanta cu principalele acte normative care reglementeaza domeniul prezentat in acest articol si anume:
a) Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.240 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr.1340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.37 din 22 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) Hotararea Guvernului nr.1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.679 din 30 septembrie 2008;
d) Hotararea Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.46 din 31 ianuarie 2005.

Prevederile prescriptiei tehnice PT R1 – 2010 se aplica masinilor de ridicat, componentelor de securitate destinate acestora si dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii.
Masinile de ridicat care fac obiectul acestei prescriptii tehnice sunt urmatoarele:
- macarale;
- stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare;
- platforme autoridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
- platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati;
- elevatoare pentru vehicule;
- mecanisme de ridicat;
- masini de ridicat de tip special.

Prescriptia tehnica PT R1 – 2010 defineste o macara ca fiind o masina de ridicat compusa dintr-un schelet metalic de forma, constructie si dimensiuni variabile si din unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea si deplasarea sarcinii. 
De asemenea, aceeasi prescriptie tehnica defineste o masina de ridicat de tip special ca fiind o masina de ridicat la care, constructiv, exista posibilitatea montarii mai multor dispozitive de prindere specifice masinilor de ridicat si pot lucra in regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platforma ridicatoare si altele asemenea. 

Tipurile de macarale care fac obiectul PT R1- 2010 sunt urmatoarele:
- macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe pneuri, macarale pe senile, macarale montate pe vagon de cale ferata, macarale montate pe vehicule destinate transportului de materiale, etc.;
- macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale portal, electropalane deplasabile pe grinda fixa, etc.;
- macarale cu brat si/sau platforma rotitoare la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic, etc.;
- macarale de constructie speciala cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece, etc.

A. Montarea masinilor de ridicat
Montarea masinilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Prescriptia tehnica PT R1 - 2010 defineste montarea ca fiind activitatea de imbinare a componentelor unei masini de ridicat conform documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia. 
Pentru serviciile prestate, producatorul masinii de ridicat sau persoanele juridice autorizate pentru montarea masinilor de ridicat, dupa caz, trebuie sa intocmeasca si sa emita o declaratie de conformitate.
Montarea masinilor de ridicat care necesita montare la locul de functionare pe un amplasament fix se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare, avizata de catre responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare (RADTP).

 
B. Autorizarea/ admiterea functionarii
Se admite autorizarea functionarii urmatoarelor tipuri de masini:
a) masini de ridicat noi, care fac obiectul prescriptiei tehnice PT R1 - 2010 si care respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile nationale ce transpun directivele europene aplicabile;
b) masini de ridicat vechi, care fac obiectul prescriptiei tehnice PT R1 – 2010, care au functionat si:
1) provin din Uniunea Europeana:
- care respecta cerintele privind introducerea pe piata stabilite prin directivele europene specifice;
- care au fost construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene aplicabile si care au fost introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului membru in care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene si care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele europene specifice;

Autorizarea functionarii este definita in PT R1 – 2010 ca fiind acordul emis de ISCIR in scopul atestarii faptului ca o masina de ridicat indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi utilizata in conditii de siguranta.
Verificarea tehnica in vederea acordarii autorizarii functionarii se efectueaza de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la urmatoarele masini de ridicat:
- macaralele cu sarcina nominala Sn > 1t;
- stivuitoarele autopropulsate si translatoare stivuitoare;
- platformele ridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
- elevatoarele pentru vehicule;
- mecanismele de ridicat cu sarcina nominala Sn > 1t;
- masinile de ridicat de tip special. 

Admiterea functionarii reprezinta, conform PT R1 – 2010, acordul emis de catre operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) al unui detinator/utilizator pentru o masina de ridicat in cazurile prevazute in PT R1 – 2010 in scopul atestarii faptului ca acea masina de ridicat indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi utilizata in conditii de siguranta.
Admiterea functionarii (la prima punere in functiune si periodic in exploatare) se refera la urmatoarele masini de ridicat:
- macaralele cu sarcina nominala Sn ≤ 1t si macaralele actionate manual;
- stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare actionate manual;
- mecanismele de ridicat cu sarcina nominala Sn ≤ 1t si mecanismele de ridicat actionate manual;
- elevatoarele pentru vehicule actionate manual;
- platformele ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati.

Masinile de ridicat nu pot fi utilizate fara obtinerea autorizarii functionarii din partea ISCIR sau, dupa caz, fara admiterea functionarii din partea RSVTI.

Verificarea tehnica in vederea autorizarii functionarii masinilor de ridicat se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Daca rezultatele verificarilor tehnice sunt corespunzatoare, acesta intocmeste un proces verbal de verificare tehnica unde se consemneaza parametrii de functionare si data efectuarii urmatoarei verificari tehnice (ziua, luna si anul). Termenul de valabilitate al autorizarii functionarii masinii de ridicat este de maxim 3 ani. Daca rezultatele verificarilor tehnice sunt necorespunzatoare, neconformitatile se consemneaza in procesul verbal de verificare tehnica si nu se acorda autorizarea functionarii masinii de ridicat.
In cazul in care intretinerea si revizia nu este asigurata de o persoana juridica autorizata nu se acorda autorizarea functionarii masinii de ridicat.
Pentru fiecare masina de ridicat care a obtinut autorizarea functionarii se intocmeste o carte a masinii de ridicat. 

In partea a doua a articolului ce va aparea in numarul urmator al revistei noastre vom prezenta conditiile si cerintele tehnice pentru supravegherea si verificarea tehnica in utilizare, intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat.
 

Ing. Cristian Guta
cristianguta@yaho

Opinii

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Credem ca ‘Smart’ poate fi cu adevărat inteligent, doar dacă îmbunătățește viețile oamenilor.

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Vom continua să dezvoltăm capacitatea de producție astfel încât să atingem obiectivul ambțios de a fi în primii trei producători de boilere electrice în Europa în următorii 3 ani.

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Cu siguranţă inteligenţa artificială va reprezenta viitorul şi în domeniul aparatelor de măsură şi control.

Horia Voicu, director AFRISO Romania

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

"Scopul și provocarea majoră pe care am avut-o în 2018 a fost informarea corectă și educarea clienților, deoarece în România încă se fac multe improvizații în acest domeniu. Vrem să continuăm să specializăm meseriași în acest domeniu."

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

ajutor instalator

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

 

ROFMEX 2019

 

Licitatii

Licitatii banner Article

 

Valoarea estimata:0
Data publicarii: 3.06.2020
Valoarea estimata:
Data publicarii: 2.06.2020