Proiect - Regulament privind autorizarea persoanelor juridice care monteaza si exploateaza sisteme de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu

Hot water

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de Regulament, in vederea respectarii cerintelor prevazute la art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. V alin. (4) din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificarile ulterioare.

Observatiile, propunerile sau comentariile referitoare la prevederile acestui document de discutie se transmit pe adresa de e-mail info.eficienta@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor, propunerilor sau comentariilor este 04.05.2017, ora 16.30.

Documentul de discutie mentionat poate fi accesat si prin intermediul linkului de mai jos:
http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/documente-de-discutie-ee1387285443/eficenta-energetica1387285476

Proiectul de Regulament il puteti citi aici:
 

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Legislatie
News-in-english
Pompe
Sanitare