Romania trebuie sa asigure monitorizarea calitatii aerului pe intregul teritoriu

Masini poluare

Romania, atentionata pentru monitorizarea calitatii aerului

Romania a fost atentionata miercuri, 14 iunie, in legatura cu deficientele semnificative in ceea ce priveste monitorizarea poluarii aerului pe intregul sau teritoriu. Astfel, ea a primit o scrisoare de punere in intarziere in ce priveste respectarea obligatiilor de stat membru, deoarece nu a reusit sa creeze o retea de monitorizare care sa respecte standardele si cerintele UE in vederea evaluarii eficiente si a imbunatatirii calitatii aerului.

Acest prim avertisment include reteaua de monitorizare a unei game largi de zone si aglomerari, precum si toti principalii poluanti, inclusiv dioxidul de sulf, dioxidul de azot si oxizii de azot, pulberile in suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon si ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul si hidrocarburile aromatice policiclice.

Poluarea atmosferica reprezinta un risc important pentru sanatatea publica, provocand mai mult de 25.000 de decese premature pe an in Romania. O monitorizare adecvata este o cerinta fundamentala pentru verificarea conformitatii cu diferitele standarde UE in ceea ce priveste calitatea aerului.

Legislatia UE privind calitatea aerului, precum si normele pentru un aer mai curat in Europa, impun statelor membre sa evalueze calitatea aerului pe intreg teritoriul lor si sa ia masuri pentru a limita expunerea cetatenilor la poluanti.

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neindeplinirii obligatiilor, Comisia Europeana urmareste actionarea in justitie a statelor membre care nu si-au indeplinit obligatiile ce le revin in temeiul legislatiei UE. Aceste decizii, care vizeaza diverse sectoare si domenii de politica ale UE au scopul de a asigura aplicarea corespunzatoare a legislatiei UE, in beneficiul cetatenilor si al intreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie in luna iunie, grupate pe domenii de politica, includ 12 scrisori de notificare a neindeplinirii obligatiilor de stat membru, 25 de avize motivate si o trimitere in fata Curtii de Justitie a UE. Comisia a inchis, de asemenea, 101 de cazuri in care diferendele cu statele membre in cauza au fost solutionate fara a fi necesara continuarea procedurii.

Pentru mai multe informatii privind procedura UE de constatare a neindeplinirii obligatiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, va rugam sa consultati Registrul deciziilor de constatare a neindeplinirii obligatiilor.

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Legislatie
News-in-english
Pompe
Sanitare