Laboratorul de etalonari analizoare de gaze de ardere AFRISO, acreditat RENAR

Laboratorul de etalonari analizoare de gaze de ardere AFRISO

AFRISO-EURO-INDEX este primul şi singurul producător de analizoare de gaze de ardere ce deţine laborator de etalonări în România şi a obţinut acreditarea RENAR precum şi certificare ISO9001 pentru etalonări analizoare portabile de gaze de ardere, pentru toate componentele uzuale în tehnica încălzirii (O2, CO, NO, SO2).

Orice aparat de măsură ce se doreşte a fi utilizat în domenii ce ţin de siguranţa persoanelor şi protecţia mediului trebuie să corespundă nu numai în momentul punerii pe piaţă, ci şi pe toată durata exploatării sale, pentru a fi considerat un aparat de încredere. Menţinerea optimă a parametrilor aparatului de măsură se poate certifica doar printr-un proces de etalonare adecvat, în laboratoare acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025, garantând condiţii de mediu propice, folosind proceduri bine puse la punct, precum şi etaloane de calitate, cu asigurarea trasabilităţii (a nu se confunda etalonarea cu calibrarea). O operaţiune de etalonare se finalizează cu emiterea “Certificatului de etalonare”: afrisoun document extrem de important, elaborat într-un format anume, cu date riguros calculate şi înregistrate.

Etalonarea mijloacelor de măsurare - analizoare de gaze de ardere, manometre, termometre, multimetre etc. - poate fi periodică (la intervale rezonabile) sau ocazională. Diverse intervenţii asupra aparatului, reparaţii, înlocuiri de senzori etc. necesită un proces de etalonare, indiferent de modul de calibrare a senzorilor, pentru a putea garanta o funcţionare optimă a aparatelor profesionale de măsură şi pentru a înlătura riscuri cauzate de erori de măsurare, cu efecte uneori dramatice la reglarea şi verificarea echipamentelor de încălzire / instalaţiilor sub presiune.

Procesul de etalonare constă în compararea valorilor indicate de aparat cu cele ale unui etalon şi calcularea incertitudinii standard de măsurare în conformitate cu EA 4-02 (Evaluation of Uncertainty of Measurement). Atât procedura în sine cât şi etaloanele folosite şi condiţiile de mediu în care are loc etalonarea sunt extrem de importante pentru calitatea etalonării, iar în acest scop, singura metoda de a oferi garanţii reale posesorilor de aparate de măsură ce solicită aceste servicii o reprezintă ACREDITAREA laboratorului de etalonări de catre organismul naţional de acreditare unic. Practic, acreditarea RENAR, prin intermediul certificatului de etalonare, certifică trasabilitatea rezultatelor prezentate, efectuate cu mijlocul de măsurare (de exemplu analizorul de gaze), la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI), conform SR EN ISO/CEI 17025. SR EN ISO/CEI 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru etalonare. Acesta este un standard global pentru competenţa tehnică a laboratoarelor de încercări şi etalonări. Acreditarea RENAR indică în mod clar domeniile pentru care se acordă aceasta precum şi Capabilităţile de Măsurare şi Etalonare (CMC). Trasabilitatea la Sistemul International al etaloanelor de măsură se efectuează prin intermediul unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare.

Pentru utilizatorii aparatelor de măsură din domeniu, beneficiile majore, atunci când aleg un furnizor de echipamente ce oferă soluţii complete, inclusiv servicii metrologice, reparaţii, dar în primul rând laborator de etalonări acreditat RENAR (ce îndeplineşte cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări cu implementarea SR EN ISO/CEI 17025), sunt date de:

  • Capabilitatea societăţii care deţine un astfel de laborator de a verifica oricând calitatea produselor, având certitudinea obţinerii unor rezultate valide, dar şi de a interveni prin remedierea rapidă a neconformităţilor
  • Responsabilitate maximă a furnizorului de echipamente, prin oferirea de soluţii complete (one stop shop), şi nu doar simpla furnizare de produse, cu redirecţionare catre terţi pentru servicii after-sales
  • Imagine superioară în ceea ce priveşte calitatea produselor din dotarea proprie, respectiv a serviciilor prestate, cu un câştig net la capitolul seriozitate
  • Posibilitatea verificării permanente a încadrării produselor în limitele calitative impuse de legislaţia în domeniu.
  • Depistarea promptă a produselor neconforme, evitând pierderile suplimentare precum şi eventuale incidente extrem de grave, cauzate de utilizarea unor instrumente neconforme în verificarea şi reglarea echipamentelor de încălzire / instalaţiilor sub presiune
  • Deţinerea unor documente de calitate care să garanteze conformitatea produselor, conformitate atestată de rezultate valide
  • Reducerea costurilor şi a timpului de indisponibilizare a aparatelor, aferente operaţiunilor specifice de verificare / reparare / calibrare / etalonare

www.analizoaredegaze.ro

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Legislatie
News-in-english
Pompe
Sanitare