Un nou Regulament privind receptia constructiilor a fost aprobat!

Daniel MOREANU

La finalul lunii trecute, mai exact pe 30 mai 2017, a fost publicat un nou Regulament privind receptia constructiilor la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie, ce inlocuieste in intregime regulamentul precedent ce data din anul 1994.

Acest nou Regulament va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicare, adica incepand cu data de 30 iulie 2017.

Cateva dintre modificari (lista exemplificativa) cu privire la receptia la terminarea lucrarilor:

1. este reglementata in mod expres receptia pe parti/obiecte/sectoare din/de constructie, in masura in care au un caracter distinct/independent fizic si functional. Aceasta dispozitie este distincta de receptia partiala incheiata intre investitor si executant.

2. executantul este obligat sa declanseze receptia (prin notificarea adresata in acest sens investitorului) in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare. Asadar, sunt eliminate cazurile in care declansarea receptiei era realizata ulterior expirarii valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, dupa caz.

3. nu se mai prevede posibilitatea amanarii receptiei, aceasta fiind inlocuita cu procedura suspendarii pentru anumite cazuri expres prevazute;

4. dupa semnarea procesului verbal de receptie, investitorul nu mai are dreptul de a solicita remedieri de lucrari, penalizari, diminuari de valori etc. daca nu au fost prevazute in cadrul procesului verbal de receptie, cu exceptia viciilor ascunse si a viciilor structurii de rezistenta.

Mentionam ca, in afara procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, exista si un al doilea proces verbal de receptie finala care trebuie incheiat de catre proprietar in termen de maximum 10 zile de la data expirarii perioadei de garantie.

Autor: Daniel MOREANU, avocat si doctor in drept. Pentru mai multe detalii, a se vedea: www.moreanulaw.com

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Legislatie
News-in-english
Pompe
Sanitare