Noua metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor (Mc 001-2022) și schimbarea de paradigmă în construirea clădirilor

98 vizualizari
Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor
Distribuie pe

În data de 17 ianuarie 2023 a apărut în Monitorul Oficial nr. 46 Ordinul MDLPA nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022". Cunoscută specialiştilor simplu ca "Mc001", versiunea revizuită a reglementării include numeroase noutăţi tehnice care vor intra în vigoare treptat (detalii pe www.oaer.ro).

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, elaborată de un grup de experţi dintr-un consorţiu condus de Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (www.utcb.ro), va sta la baza schimbării de paradigmă în domeniul construcţiilor de clădiri, ajutând deopotrivă toţi actorii importanţi: autorităţi centrale şi locale, auditori energetici pentru clădiri şi proiectanţi, executanţi şi, poate în primul rând, beneficiari.

Autorităţi centrale şi locale

Reglementarea precizează documentele care trebuie prezentate de constructori în diferite faze ale proiectării sau în vederea recepţionării clădirilor noi (obligatoriu încadrate în categoria NZEB-clădiri cu consum de energie aproape de zero), respectiv a celor existente care se renovează. Formatul şi conţinutul noului CPE-certificat de performanţă energetică, uşor de digitalizat, sunt în acord cu noile standarde europene şi cu prevederile directivei de performanţă energetică a clădirilor (EPBD), anticipând şi o parte din efectele revizuirii acestei directive, aşteptate în 2023. Exigenţele tehnice impuse de Mc001 vor contribui substanţial la îndeplinirea angajamentelor actualizate ale autorităţilor naţionale (a se vedea Hotărârea nr. 1076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030), şi anume de a obţine pentru sectorul clădirilor o reducere substanţială a consumului de energie finală şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv o creştere a procentului privind energia consumată din surse regenerabile până în 2030, iar ulterior o decarbonare a acestui sector până în 2050.

Proiectanţi şi auditori energetici

Metoda de calcul energetic din Mc001/2022, mai complexă decât cea din Mc001/2006 pe care o înlocuieşte, este de tip modular, putând fi aplicată atât pentru situaţia unui apartament evaluat energetic independent (CPE de apartament), cât şi pentru clădiri echipate cu sisteme complexe de instalaţii. Specialiştii vor putea utiliza încă din faza de proiectare Mc001 pentru conformarea clădirilor noi NZEB, fiind definit şi procesul de verificare în diferite faze ale realizării unei clădiri noi sau renovării energetice a unei clădiri existente. Este detaliat cuprinsul unui raport de conformare energetică sau al unui raport de audit energetic, sunt precizate piesele dintr-un dosar de certificare energetică, sau dosar de auditare energetică.

Executanţi

Pe baza noilor exigenţe tehnice incluse in Mc001/2022 (obligativitatea ventilării mecanice a clădirilor nerezidenţiale noi sau care se renovează, obligativitatea încadrării clădirii în limite maxime de consum de energie primară ş.a.m.d.), constructorii vor putea accepta mai uşor soluţiile tehnice pentru NZEB oferite corect de proiectanţi. Iar pe de altă parte, constructorii vor putea în final oferi beneficiarilor clădiri foarte performante energetic, în care calitatea mediului interior să fie asigurată, indiferent de condiţiile exterioare climatice.

Beneficiari

Clădirile construite după noua reglementare Mc001 vor consuma mult mai puţină energie, deci facturile pentru energie electrică şi termică vor fi substanţial mai mici. Diminuarea facturilor la energie va fi cu atât mai mare cu cât procentul minim admis de 30% privind energia consumată din surse regenerabile, va fi depăşit. De asemenea, toate materialele de construcţii şi echipamentele de instalaţii utilizate vor fi mai sustenabile, mai fiabile şi mult mai atent puse în operă, avantajele fiind cuantificate nu doar până la momentul predării la cheie a investiţiei, ci pe intreaga durată de viaţă a clădirii, conform conceptului de "cost global optim".

Conf.dr.ing. Catalin LUNGU - manager de proiect din partea UTCB (leader de consorţiu) mulţumeşte, în numele prof.dr.ing. Radu-Sorin Văcăreanu-rector UTCB, grupului restrâns de experţi care au contribuit substanţial la elaborarea acestei reglementări tehnice fundamentale pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului de clădiri din România. Mulţumim şi colegilor auditori energetici care pe parcursul anchetelor publice au transmis puncte de vedere, corecţii şi completări. Mulţumim de asemenea reprezentanţilor beneficiarului direct al reglementării, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care au înteles importanţa exigenţelor tehnice incluse în Mc001, implementându-le corespunzător. Mulţumim şi conducerii ASRO care a pus la dispoziţia autorilor standardele europene pe baza cărora au fost dezvoltate procedurile de calcul energetic. Şi nu în ultimul rând, mulţumim reprezentanţilor antreprenorilor generali şi producătorilor de materiale de construcţii şi echipamente de instalaţii care au contribuit la creşterea gradului de încredere în aplicarea practică a Mc001/2022.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior cu o tradiţie îndelungată şi cu un prestigiu incontestabil clădit cu trudă şi migală de către înaintaşii noştri vizionari. Universitatea pregăteşte specialişti în domeniul ingineriei civile, ingineriei mediului, ingineriei instalaţiilor, ingineriei geodezice şi ingineriei mecanice pentru construcţii. Învăţământul superior de construcţii a contribuit în mod determinant la dezvoltarea României moderne prin formarea unui corp profesional bine pregătit ce a avut realizări de prestigiu precum (lista nu este exhaustivă, ci exemplificativă) dezvoltarea reţelei naţionale de drumuri, poduri şi căi ferate, dezvoltarea industriei energetice prin realizarea de baraje, dezvoltarea urbanistică rapidă a României din a doua jumătate a secolului trecut, dezvoltarea industrială polivalentă prin realizarea de structuri şi instalaţii de mare complexitate. În perioada următoare Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti va deveni un pol regional de excelenţă în educaţie şi cercetare în domeniul construcţiilor şi va contribui la consolidarea rolului ingineriei de construcţii în societatea viitorului.

ARTICOLE DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ADAUGĂ COMENTARII

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA

Opinii

Licitatii

Valoarea estimata: 4.000 RON
Data publicarii:
Valoarea estimata: 0 RON
Data publicarii:

Reea Agency

Video