Aerteknika

Noutati referitoare la Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali (II)

Regulamentulul privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali.
vizualizari

In prima parte a acestui articol am inceput prezentarea principalelor elemente ale Regulamentulului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali. Acest regulament a fost aprobat cu ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) nr. 42/ 12.12.2012 si a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2013, fiind publicat in. Monitorul Oficial nr.875/21.12.2012.
Astfel am prezentat cele mai importante prevederi privind urmatoarele:
-alegerea regimului de furnizare a gazelor naturale;
-furnizarea reglementata a gazelor naturale;
-furnizarea negociata a gazelor naturale

In continuare vom prezenta si alte elemente legate de acest subiect si anume:

E. Obligatiile furnizorului de gaze naturale

Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:

-sa desfasoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale incheiate cu clientii finali, conform reglementarilor ANRE;
-sa respecte prevederile standardului de performanta pentru serviciul de furnizare prestat in baza contractelor – cadru;
-sa puna la dispozitia clientului final, la solicitarea acestuia, pe baza informatiilor furnizate in mod gratuit de operatorul de sistem, datele relevante privind consumul, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumata lunar si anual de clientul final, exprimata in mc si MWh, pe o perioada ce cuprinde cel putin ultimii 5 ani
-sa infiinteze un punct unic de contact pentru informarea clientilor finali cu privire la drepturile si obligatiile acestora, la legislatia in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor, in cazul unui diferend;
-sa permita clientilor finali schimbarea efectiva a furnizorului de gaze naturale, in mod gratuit, cu respectarea conditiilor contractuale, in termen de 3 saptamani de la data solicitarii, conform procedurii aprobate de catre ANRE; 
-sa puna la dispozitia clientilor finali cel putin doua modalitati de plata a contravalorii consumului de gaze naturale si sa permita acestora sa opteze pentru oricare dintre acestea;
-sa raspunda la solicitarea clientului final referitoare la desfasurarea activitatii de furnizare, conform reglementarilor in vigoare, si sa le solutioneze;
-sa transmita operatorului de sistem solicitarile clientilor finali al caror obiect este legat de domeniul de activitate al acestuia;
-sa solicite operatorului de sistem intreruperea furnizarii gazelor naturale, la cererea clientului final de gaze naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
-sa informeze operatorul de sistem, in baza sesizarii clientului final, in legatura cu defectiunile constatate de acesta in functionarea echipamentului de masurare si a instalatiilor operatorului de sistem, in vederea verificarii si remedierii acestora;
-sa recalculeze contravaloarea facturii reprezentand serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, in cazul in care se constata defectarea sistemului (mijlocului) de masurare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
-sa notifice clientului final orice intentie de modificare acontractului si sa il informeze pe acesta, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a denunta contractul, cu respectarea prevederilor contractuale, in vigoare, in cazul in care nu accepta noile conditii;
-sa reia furnizarea gazelor naturale limitata si (sau) sistata ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata la termenele prevazute in contract, la maximum 24 de ore de la data efectuarii de catre clientul final a platii integrale a facturilor scadente, inclusiv a majorarilor de intarziere datorate conform prevederilor contractuale si, dupa caz, a tarifului aferent reconectarii, cu ocazia permiterii de catre clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem in vederea reconectarii acestuia;
-alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite cu clientul final, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


Furnizorul de gaze naturale emite factura reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul partilor, a consumului total al clientului final, in cazul clientului cu mai multe locuri de consum.
Furnizorul de gaze naturale raspunde pentru transmiterea in timp util a facturilor la clientii finali de gaze naturale, astfel incat plata acestora sa poata fi efectuata pana la data scadentei, precum si a altor documente pe care are obligatia sa le notifice acestora.

Factura trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
-data emiterii facturii;
-perioada facturata;
-data scadentei facturii;
-indexul vechi, si respectiv, indexul nou (cu precizarea daca sunt valorile citite sau estimate);
-puterea calorifica superioara;
-cantitatea de gaze naturale facturata exprimata in mc si MWh;
-pretul unitar;
-modalitatea de plata;
-denumirea fiecarei obligatii de plata cuprinse in factura;
-valorile pentru fiecare marime de facturat si
-valoarea totala de plata.

Nota: Pe langa aceste elemente consideram ca ar trebui inclusa si o rubrica in care sa se mentioneze clar temeiul legal al valorii pretului unitar al gazelor naturale (si nu trecut in subsolul paginii- ex. la prima facturare pe anul 2015 primita de noi scrie ,, Temei legal: ordinul ANRE nr.122/26.11.2014 publicat in M.O. nr.865/27.11.2014 ‘’, adica in termeni uzuali o noua majorare a pretului gazelor naturale.

F. Drepturi si obligatii ale clientului final de gaze naturale.

1. Principalele drepturi ale clientului final de gaze naturale, pe care le prezentam in acest articol, sunt urmatoarele: 
-sa isi aleaga furnizorul si sa negocieze direct contracte de furnizare cu acesta;
-sa fie alimentat cu gaze naturale, in baza contractului de furnizare a gazelor naturale incheiat cu furnizorul, in conformitate cu reglementarile ANRE;
-sa solicite si sa primeasca penalitatile suportate de catre furnizorul (operatorul) de sistem pentru neindeplinirea obligatiilor, in conformitate cu prevederile standardelor de performanta aprobate de catre ANRE;
-sa solicite si sa primeasca de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumate lunar si anual, exprimate in mc si MWh, pe ultimii 5 ani, fara sa i se perceapa costuri suplimentare pentru acest serviciu;
-sa isi schimbe furnizorul in mod gratuit, cu respectarea conditiilor contractuale, in termen de 3 saptamani de la data solicitarii, conform procedurii aprobate de ANRE;
-sa i se puna la dispozitie de catre furnizor cel putin doua modalitati de plata, care sa ii permita sa isi indeplineasca obligatiile de plata a facturii prevazute in contract;
-sa solicite furnizorului intreruperea furnizarii gazelor naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor proprii sau ale operatorului de sistem;
-sa solicite furnizorului (operatorului) de sistem sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor survenite in functionarea echipamentului de masurare si a instalatiilor operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
-sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului incheiat cu acesta, atunci cand apar elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
-sa fie notificat de catre furnizor in mod corespunzator cu privire la orice intentie de modificare a contractului si sa fie informat, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a denunta contractul, cu respectarea prevederilor contractuale in vigoare, in cazul in care nu accepta noile conditii;

De asemenea trebuie mentionat si urmatoarele interdictii pe care le are clientul final de gaze naturale :
-sa nu vanda gazele naturale;
-sa nu deruleze simultan un contract de furnizare reglementata si un contract de furnizare negociata pentru acelasi loc de consum si:
-sa nu schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizare negociata la furnizare reglementata.

2. Principalele obligatii ale clientului final de gaze naturale sunt urmatoarele:

-sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre furnizor in termenul si in conditiile prevazute in contractul incheiat cu acesta;
-sa achite majorarile de intarziere solicitate de catre furnizor pentru neachitarea facturii reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, in vederea si in conditiile prevazute in contractul incheiat intre parti;
-sa achite furnizorului tariful aferent reconectarii, in vederea reluarii furnizarii gazelor naturale sistate pentru neindeplinirea obligatiei de plata scadente, conform obligatiilor contractuale;
-sa permita accesul reprezentantului operatorului de sistem in scopul montarii sau demontarii, sigilarii, intretinerii, verificarii sau citirii indexului echipamentului de masurare, in situatia in care acesta este amplasat pe proprietatea sa;
-sa nu deterioreze echipamentul de masurare, sigiliile metrologice si ale operatorului de sistem, precum si toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
-sa sesizeze imediat furnizorul (operatorul de sistem) in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea echipamentului de masurare si a instalatiilor operatorului de sistem la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa, si sa permita accesul reprezentantului operatorului de sistem la acestea, in vederea verificarii si remedierii defectiunilor survenite;
-sa constituie o garantie financiara, in favoarea furnizorului de gaze naturale, pentru un consum maxim echivalent pentru un an daca, conform prevederilor legale in vigoare, se constata existenta unor actiuni care sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de masurare;
-sa respecte limitele zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa, conform legislatiei in vigoare;
-sa foloseasca exclusiv aparate de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa efectueze verificarea periodica a acestora, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
-sa efectueze modificarea instalatiei de utilizare cu respectarea prevederileor legale in vigoare;
-sa permita accesul reprezentantul operatorului de sistem la instalatiile de utilizare pentru verificarea informatiilor referitoare la debitele instalate, modificarile efectuate, precum si ori de cate ori este necesara interventia in scopul mentinerii sigurantei in functinare a acestora;
-sa foloseasca exclusiv aparate de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa efectueze verificarea periodica a acestora, in conformitate cu reglementarile in vigoare; 

In partea a treia a articolului vom prezenta si celelalte elemente prevazute de Ordinul nr 42/12.12.2014 emis de catre ANRE.

Ing.Cristian Guta
cristianguta@yahoo.com

Opinii

HSE

 

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Credem ca ‘Smart’ poate fi cu adevărat inteligent, doar dacă îmbunătățește viețile oamenilor.

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Vom continua să dezvoltăm capacitatea de producție astfel încât să atingem obiectivul ambțios de a fi în primii trei producători de boilere electrice în Europa în următorii 3 ani.

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Cu siguranţă inteligenţa artificială va reprezenta viitorul şi în domeniul aparatelor de măsură şi control.

Horia Voicu, director AFRISO Romania

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

"Scopul și provocarea majoră pe care am avut-o în 2018 a fost informarea corectă și educarea clienților, deoarece în România încă se fac multe improvizații în acest domeniu. Vrem să continuăm să specializăm meseriași în acest domeniu."

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

IEAS 2019