Aerteknika

Prescriptia tehnica ISCIR PT C 11 -2003

sisteme de automatizare din centralele termice
vizualizari

Reglementarile tehnice nationale privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea sistemelor de automatizare din centralele termice

Aceste activitati sunt reglementate de prescriptia tehnica ISCIR PT C 11 -2003, “Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice”, aprobata cu ordinul Ministrului Industriei si Resurselor nr. 336 din 15.12.2003 si publicata in Monitorul Oficial nr.75 bis din 29.01.2004.
Prescriptia tehnica sus numita contine prevederi tehnice minime privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea sistemelor de automatizare din centralele termice precum si autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati specifice. Aceasta se refera la sisteme de automatizare care asigura protectia, comanda, reglarea si supravegherea in functionare a echipamentelor si instalatiilor tehnologice din centralele termice.

Domeniul de aplicare al PT C11-2003 se refera la sistemele de automatizare din centralele termice care echipeaza:
-cazanele de abur;
-cazanele de apa fierbinte;
-cazanele de apa calda;
-instalatiile termomecanice anexe care fac parte din circuitele tehnologice de intrare / iesire ale cazanelor.

In cadrul acestei prescriptii tehnice prin sistem de automatizare se intelege ansamblul de elemente (aparate, dispozitive, mecanisme, organe de executie, inclusiv legaturile dintre ele), care echipeaza cazanele si instalatiile termomecanice anexe din centralele termice in scopul realizarii automate sau semiautomate a unor functiuni de reglare, protectie, comanda, masurare si semnalizare in cadrul proceselor care se desfasoara in centralele termice in limitele circuitelor tehnologice de apa, abur, aer, combustibil si gaze de ardere.
Sistemele de automatizare de la cazanele de abur, cazanele de apa fierbinte si cazanele de apa calda, trebuie sa realizeze urmatoarele functii principale:
-de comanda,
-de reglare,
-de protectie,
-de semnalizare si
-de monitorizare a parametrilor functionali

Cerintele esentiale pentru sistemele de automatizare, asa cum reiese din prevederile PT C11 – 2003, sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Nivelul de dotare al centralelor termice si al echipamentelor individuale cu sisteme de automatizare, precum si functiile pe care acestea le vor indeplini, se stabilesc de catre proiectant.

Stabilirea functiilor sistemului de automatizare trebuie sa tina cont de caracteristicile constructive si functionale ale fiecarui tip de cazan, de cerintele utilizatorului precum si de conditiile minime prevazute in prescriptia tehnica de mai sus, astfel:
- pentru toate tipurile de cazane este obligatoriu sa se prevada un sistem de semnalizare preventiva si de avarie;
- pentru toate tipurile de cazane care functioneaza cu depresiune in focar este obligatoriu sa se prevada un sistem de protectie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere;
- pentru toate tipurile de cazane care functioneaza pe combustibili gazosi sau lichizi este obligatoriu sa se prevada un sistem de protectie aferent procesului de ardere;
- pentru toate tipurile de cazane echipate cu doua sau mai multe arzatoare care functioneaza pe combustibili gazosi sau lichizi este obligatoriu sa se prevada ca sistemul de protectie aferent instalatiei de ardere sa fie prevazut cu un organ general de blocarea combustibilului, suplimentar si independent de robinetele de inchidere rapida ale fiecarui arzator;
- pentru toate tipurile de cazane de abur este obligatoriu sa se prevada un sistem de protectie aferent procesului de alimentare cu apa;
- pentru cazanele de abur cu tambur, avand un debit nominal Dn ≥ 10 t/h, este obligatoriu sa se prevada un sistem de reglare automata a nivelului;
- pentru toate tipurile de cazane de abur cu strabatere fortata este obligatoriu sa se prevada un sistem de reglare automata a alimentarii cu apa;
- pentru cazanele de apa fierbinte se vor prevede obligatoriu circuite de protectie specializate care sa determine declansarea cazanului in urmatoarele situatii;
- cresterea temperaturii apei la iesirea din cazan, pana la 20°C sub temperatura de saturatie corespunzatoare valorii minime a presiunii apei la iesirea din cazan;
- pentru toate cazanele de apa fierbinte si de apa calda, scaderea debitului de apa la intrarea in cazan sub limita care asigura o circulatie suficienta a apei prin cazan;

Montarea/instalarea, punerea in functiune, intretinerea/service si repararea sistemelor de automatizare
Conditia de baza pe care trebuie sa o indeplineasca montarea/instalarea, punerea in functiune, intretinerea/service si repararea sistemelor de automatizare care deservesc cazanele si echipamentele tehnologice anexe din centralele termice este asigurarea functionarii acestora fara defectiuni si fara pericol pe toata durata prevazuta pentru utilizarea lor, in conditiile tehnice prevazute de documentatia tehnica de insotire.
Agentii economici care efectueaza operatiile de montare/instalare, punere in functiune, intretinere/service si reparare a sistemelor de automatizare vor fi autorizati de catre I.S.C.I.R. INSPECT I.T. pentru aceste domenii.
Intretinerea curenta a sistemelor de automatizare se va face de catre personal autorizat de catre I.S.C.I.R. INSPECT I.T – A.S.I. (Automatisti de supraveghere si intretinere a sistemelor de automatizare din centralele termice) 

1. Montarea sistemelor de automatizare
Lucrarile se pot efectua de catre agenti economici autorizati de ISCIR conform PT C 11-2003, de constructorul echipamentului sau de catre agentul economic care efectueaza montajul echipamentului tehnologic, dupa cum este prevazut in proiectul echipamentului tehnologic. Lucrarile se finalizeaza obligatoriu cu declaratia de conformitate privind lucrarile executate si cu probele de punere in functiune a sistemului.

2. Punerea in functiune a sistemelor de automatizare
Lucrarile de punere in functiune a sistemelor de automatizare se executa de personal de specialitate din cadrul agentilor economici autorizati de ISCIR INSPECT I.T. pentru montare/instalare, punere in functiune si service la sisteme de automatizare. 
Conditia impusa de PT C11-2003 pentru aceasta activitate este ca punerea in functiune a sistemului de automatizare trebuie realizata inaintea punerii in functiune a echipamentului tehnologic. Se incepe cu alimentarea cu energie electrica si aer instrumental si se finalizeaza cand sistemul preia conducerea si supravegherea automata a echipamentului tehnologic care a intrat in parametrii de functionare normala.

3. Lucrarile de service/intretinere si reparare la sisteme de automatizare
Aceste tipuri de lucrari se executa numai de catre agenti economici autorizati de ISCIR INSPECT I.T.

4. Exploatarea sistemelor de automatizare
Proiectantul centralei termice stabileste necesarul de personal de exploatare/operare si intretinere (fochisti si automatisti) a echipamentelor din centrala termica. 
Exploatarea sistemelor de automatizare din centralele termice cuprinde urmatoarele activitati:
-operarea sistemului, se face de catre operatorul (fochistul) autorizat al echipamentului tehnologic;
-supravegherea si intretinerea operativa, se face de catre personal de specialitate autorizat (ASI/personal al unui agent economic autorizat de ISCIR INSPECT I.T.).
-verificari tehnice periodice se efectueaza de catre:
a) operatorul echipamentului tehnologic (fochist), zilnic, la intervalele stabilite prin proiect si instructiunile de exploatare ale echipamentului tehnologic.
b) ASI sau de catre agenti economici autorizati de ISCIR INSPECT I.T., la intervalele stabilite prin proiect si instructiunile de exploatare ale sistemului de automatizare.
c) ISCIR INSPECT I.T., la autorizarea de functionare (la prima punere in functiune si la termenele scadente).

Avand in vedere faptul ca in ultimii ani s-a inregistrat o innoire considerabila a tipurilor de centrale termice intrate in exploatare si in acelasi timp o reducere pronuntata a numarului vechilor centrale termice (aflate in functiune chiar si de 50-60 de ani), va prezentam in finalul acestui articol cateva cerinte speciale pentru centralele termice fara supraveghere permanenta si anume:
Modul de supraveghere in functionare, permanent sau periodic, se stabileste de catre proiectantul centralei termice tinand cont de caracteristicile constructiv – functionale ale cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe din centrala termica, de nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare si va fi precizat in documentatia transmisa la ISCIR INSPECT I.T. in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.

Regimul de supraveghere nepermanenta in functionare poate fi stabilit doar la cazanele pentru care constructorul declara ca au fost proiectate, construite, complet echipate cu sisteme de automatizare si verificate pentru functionare fara supraveghere permanenta. In functie de intervalele de timp maxime la care este obligatoriu ca personalul autorizat sa fie prezent in centrala termica pentru efectuarea verificarilor instalatiei (24 sau 72 ore). Intr-o centrala termica pot functiona maxim 3 cazane in regim de functionare nepermanenta (supraveghere periodica). Dar despre aceste aspecte privind organizarea exploatarii centralelor termice ne propunem sa revenim mai pe larg intr-un viitor articol.

Ing. Cristian Guta
cristianguta@yahoo.com 
 

Opinii

HSE

 

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Credem ca ‘Smart’ poate fi cu adevărat inteligent, doar dacă îmbunătățește viețile oamenilor.

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Vom continua să dezvoltăm capacitatea de producție astfel încât să atingem obiectivul ambțios de a fi în primii trei producători de boilere electrice în Europa în următorii 3 ani.

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Cu siguranţă inteligenţa artificială va reprezenta viitorul şi în domeniul aparatelor de măsură şi control.

Horia Voicu, director AFRISO Romania

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

"Scopul și provocarea majoră pe care am avut-o în 2018 a fost informarea corectă și educarea clienților, deoarece în România încă se fac multe improvizații în acest domeniu. Vrem să continuăm să specializăm meseriași în acest domeniu."

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

IEAS 2019