Kreativ banner

 

Prescriptia tehnica ISCIR PT R 2 – 2010 (II)

intretinerea ascensoarelor
vizualizari

Noutati privind conditiile si cerintele tehnice pentru autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara (II)

In prima parte a acestui articol, am inceput prezentarea noilor conditii si cerinte tehnice referitoare la autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara, conform prevederilor noii prescriptii tehnice ISCIR PT R 2 – 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 634 bis din 9.09.2010. 
In cele ce urmeaza vom continua prezentarea conditiilor si cerintelor tehnice privind verificarea tehnica in utilizare, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor. 

B. Supravegherea si verificarea tehnica in utilizare
Pentru functionarea in conditii de siguranta a unui ascensor, detinatorul/ utilizatorul are obligatia sa asigure un operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) pe toata perioada de utilizare a ascensorului. Se excepteaza de la aceasta obligatie asociatiile de proprietari si persoanele fizice.

Supravegherea ascensoarelor
In cazul fiecarui ascensor trebuie sa existe un registru de supraveghere cu evidenta functionarii, care trebuie pastrat la ascensor. Inscrierile in registru trebuie sa fie vizibile si lizibile, nefiind permise corecturi sau stersaturi, ci numai anulari contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
Seful echipei de reparare, revizie si intretinere consemneaza sub semnatura, in registrul de supraveghere lucrarile de reparare, revizie si intretinere care s-au efectuat. De asemenea personalul de deservire, consemneaza in registrul de supraveghere observatiile proprii la preluarea ascensorului, in timpul lucrului si la predarea ascensorului, daca nu are nimic de consemnat, mentioneaza in scris.
Ascensoarele prevazute prin documentatia tehnica sa functioneze cu insotitor, trebuie sa fie manevrate de personal de deservire autorizat denumit liftier.

B.1. Verificarea tehnica periodica
Verificarea tehnica periodica a ascensoarelor se efectueaza de catre:

a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau
b) personalul tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA), numai dupa obtinerea imputernicirii scrise de la ISCIR.

La verificarea tehnica a ascensorului efectuata de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie sa participe reprezentantul montatorului, reprezentantul detinatorului/utilizatorului, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigura intretinerea si revizia ascensorului, personalul de deservire si numai unde este cazul, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alte persoane implicate in intretinerea si revizia ascensorului. De asemenea acolo unde este cazul trebuie sa participe si operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) al detinatorului/ utilizatorului.

In cadrul activitatii de verificare tehnica periodica, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifica daca:
- registrul de supraveghere a ascensorului este completat corect si tinut la zi;
- intretinerea si revizia ascensorului se efectueaza planificat, in conditii corespunzatoare, de catre persoane juridice autorizate pentru aceste activitati si se asigura functionarea ascensorului in conditii de siguranta.

B.1.1.Verificarea tehnica periodica a ascensoarelor fara marcaj de conformitate
Verificarea tehnica periodica consta in:
- verificari si incercari functionale in gol;
- incercari in sarcina, statice si dinamice.

Verificarile si incercarile functionale in gol se efectueaza in conditii normale de utilizare, verificandu-se, cel putin:
- functionarea corespunzatoare a componentelor de securitate ale ascensorului;
- functionarea corespunzatoare a franei;
- functionarea corespunzatoare a troliului, urmarindu-se, printre altele, pierderile de fluid;
- functionarea corespunzatoare a componentelor panoului de comanda din camera masinii;
- oprirea cabinei in statii, tinandu-se seama de abaterile admise;
- componentele electrice de protectie, sub aspectul respectarii timpului de declansare prevazut de producator;
- functionarea circuitelor electrice de forta, comanda si semnalizare, conform schemelor electrice din documentatia tehnica de insotire;
- elementele cinematice si statice ale ascensorului.


Incercarea statica are drept scop urmatoarele:
- verificarea alunecarii cablurilor de tractiune in canalele rotii de frictiune;
- verificarea rezistentei troliului;
- verificarea rezistentei jugului cabinei si a suspensiei aferente;
- verificarea franei.

Incercarea statica se efectueaza cu cabina situata la statia cea mai de jos, timp de 10 minute, incarcata cu:
a) 150% din sarcina nominala, la ascensoarele cu tambur si la ascensoarele pentru marfuri exclusiv cu roata de frictiune;
b) 200% din sarcina nominala, la toate tipurile de ascensoare cu roata de frictiune, destinate transportului persoanelor.

Incercarea statica la ascensoarele hidraulice se efectueaza cu cabina incarcata cu 150% din sarcina nominala, avand distribuitorul electrohidraulic pe pozitia ,,zero”; cabina situata in pozitia limita superioara, nu trebuie sa inregistreze o coborare mai mare de 100 mm, timp de 10 minute, datorita neetanseitatilor circuitului hidraulic.
In timpul incercarii statice este interzis accesul persoanelor in cabina.
Sarcina de incercare trebuie sa fie constituita numai din greutati verificate metrologic sau a caror masa este determinata cu instrumente de masura verificate metrologic.
Sarcina de incercare trebuie sa fie pusa la dispozitie de catre intretinator.

Incercarea dinamica are drept scop urmatoarele verificari:
- verificarea functionarii troliului;
- verificarea functionarii motorului de actionare;
- verificarea functionarii franei;
- verificarea functionarii elementelor de comanda;
- verificarea functionarii dispozitivelor de oprire a cabinei in statii;
- verificarea functionarii dispozitivelor de zavorare mecanica si electrica a usilor de palier;
- verificarea functionarii contactelor de securitate;
- verificarea functionarii sistemelor de semnalizare optica si acustica;

Incercarea dinamica se efectueaza prin deplasari repetate ale cabinei incarcate cu sarcina nominala si apoi cu 110% din sarcina nominala, in regimul de functionare prevazut de producator.
Sarcina de incercare trebuie sa fie constituita numai din greutati verificate metrologic sau a caror masa este determinata cu instrumente de masura verificate metrologic. Sarcina de incercare trebuie sa fie pusa la dispozitie de catre intretinator.
In timpul incercarii dinamice se verifica functionarea corespunzatoare a limitatorului de viteza si a paracazatoarelor.
La ascensoarele cu roata de frictiune si cu viteza cabinei pana la 1m/s inclusiv, verificarea functionarii paracazatoarelor se face prin actionarea limitatorului de viteza, trecand cablul de actionare al acestuia pe canalul de proba, marind astfel turatia limitatorului de viteza.
Daca lipseste canalul de proba, verificarea functionarii paracazatoarelor se face prin blocarea mecanica a limitatorului de viteza, respectiv a cablului acestuia.

La ascensoarele cu roata de frictiune si cu viteza nominala a cabinei mai mare de 1m/s, verificarea functionarii paracazatoarelor se face astfel:
- in cazul existentei canalului de proba, prin mutarea cablului limitatorului de viteza pe canalul de proba;
- in cazul lipsei canalului de proba, prin marirea vitezei cabinei modificand parametrii electrici ai ascensorului, in cazul in care exista aceasta posibilitate.
Verificarea functionarii paracazatoarelor se face cu cabina sau contragreutatea, dupa caz, pozitionata in apropierea celei mai de jos statii.

B.1. 2. Verificarea tehnica periodica a ascensoarelor cu marcaj de conformitate
Incercarile si verificarile functionale la ascensoare constau in urmatoarele activitati:
- verificarea functionarii corespunzatoare a dispozitivelor de zavorare ale usilor de palier; 
- verificarea functionarii corespunzatoare a contactelor si intrerupatorilor electrici de securitate prezentati in schema de comanda a ascensorului. 
- pozitionarea limitatoarelor de sfarsit de cursa astfel incat sa intervina cat mai aproape posibil de statiile extreme, intrerupand in cazul actionarii lor functionarea ascensorului. Limitatoarele trebuie sa actioneze inainte de intrarea cabinei sau contragreutatii in contact cu tampoanele. Actiunea limitatoarelor de sfarsit de cursa trebuie sa fie efectiva atat timp cat tampoanele sunt comprimate.
- verificarea aderentei, in cadrul careia trebuie controlat ca, la urcare, cabina goala sa nu poata fi deplasata atunci cand contragreutatea se afla pe tampoanele comprimate.
- verificarea concordantei, la limitatorul de viteza, dintre datele de identificare, parametrii limitatorului si datele din documentatia tehnica.
- verificarea, in cazul paracazatoarelor contragreutatii, daca exista spatii de acces situate sub traiectoria contragreutatii. Paracazatoarele contragreutatii trebuie sa actioneze numai in sensul de coborare al acesteia si sa fie capabile sa o opreasca la viteza de declansare a limitatorului de viteza al contragreutatii sau in caz de rupere a organelor de suspendare, prinzand-o pe glisierele sale si mentinand-o oprita. Scopul incercarii inainte de punerea in functiune este de a verifica montajul, reglajul si soliditatea ansamblului contragreutate, paracazatoare, glisiere si fixarea acestora de cladire.
- incercarea functionala a sistemului de comunicare vocala bidirectionala, care este obligatoriu sa existe in cazul fiecarui ascensor, sistem ce permite contactul cu dispeceratul/echipa de interventie rapida.
- verificarea functionarii corespunzatoare a sistemului de iluminare de urgenta.

Verificarile si incercarile cu cabina incarcata cu sarcina nominala la ascensoarele electrice si ascensoarele hidraulice cu tractiune directa se efectueaza conform prevederilor PT R 2 – 2010.
Verificarile si incercarile cu cabina incarcata cu 125% din sarcina nominala la ascensoarele electrice se efectueaza conform prevederilor PT R 2 – 2010. 

Daca rezultatele verificarii tehnice sunt corespunzatoare, se acorda autorizarea functionarii, prin intocmirea unui proces-verbal de verificare tehnica, iar persoana juridica autorizata pentru lucrari de reparare, revizie si intretinere trebuie sa aplice in mod vizibil, lizibil si durabil, in cabina, pe usa de palier de la parter si la avizierul asociatiei de proprietari, o eticheta autocolanta conform modelului din anexa alaturata. 

Termenul de valabilitate al autorizarii functionarii (ziua, luna si anul) este de maxim 3 ani.
In ultima parte a articolului vom prezenta conditiile si cerintele tehnice pentru intretinerea, revizia, verificarile tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic si repararea ascensoarelor.

Ing. Cristian Guţă
cristianguta@yahoo.com 

 

Opinii

 

Ajutor instalator

 

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

IEAS 2019