Kreativ banner

 

Cerintele de proiectare ecologica pentru pompele de apa

eu comisie
vizualizari

REGULAMENTUL (UE) NR. 547/2012 AL COMISIEI 
din 25 iunie 2012 
de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica pentru pompele de apa 
(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA, 
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, 

avand in vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10.), in special articolul 15 alineatul (1), dupa consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologica, intrucat: 

(1) In temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie sa stabileasca cerinte de proiectare ecologica pentru produsele cu impact energetic care reprezinta volume semnificative de vanzari si schimburi comerciale, au un impact considerabil asupra mediului si un potential semnificativ de ameliorare, fara costuri excesive, a acestui impact. 
(2) Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE prevede ca, in conformitate cu procedura mentionata la articolul 19 alineatul (3) si cu criteriile prevazute la articolul 15 alineatul (2), in urma consultarii forumului consultativ, Comisia introduce, dupa caz, masuri de punere in aplicare referitoare la produsele utilizate in sistemele cu motoare electrice, precum pompele de apa. 
(3) Pompele de apa care fac parte din sistemele cu motoare electrice sunt esentiale in diferitele procese de pompare. In total, eficienta energetica a acestor sisteme de pompare poate fi imbunatatita in conditii de rentabilitate cu aproximativ 20% - 30%. Desi principalele economii pot fi realizate prin intermediul motoarelor, unul dintre factorii care contribuie la aceasta imbunatatire este utilizarea pompelor eficiente din punct de vedere energetic. In consecinta, pompele de apa reprezinta un produs prioritar pentru care trebuie stabilite cerinte de proiectare ecologica. 
(4) Sistemele cu motoare electrice includ o serie de produse cu impact energetic, cum sunt motoarele, sistemele de antrenare, pompele sau ventilatoarele. Pompele de apa se numara printre aceste produse. Cerintele minime pentru motoare sunt stabilite intr-o masura separata, si anume Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei (JO L 191, 23.7.2009, p. 26.). In consecinta, prezentul regulament stabileste numai cerinte minime privind performanta hidraulica a pompelor de apa, fara sa vizeze si motoarele.
(5) Numeroase pompe sunt integrate in alte produse, nefiind comercializate separat. Pentru a realiza intregul potential de economisire a energiei in conditii de rentabilitate, pompele de apa integrate in alte produse trebuie sa fie, de asemenea, supuse dispozitiilor prezentului regulament. 
(6) Comisia a efectuat un studiu pregatitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu si economice legate de pompele de apa. Studiul a fost elaborat impreuna cu partile implicate si cele interesate din Uniune si din tari terte, iar rezultatele au fost facute publice. 
(7) Studiul pregatitor arata ca pompele de apa sunt comercializate in Uniunea Europeana in cantitati mari. Consumul de energie al acestora in faza de functionare constituie cel mai semnificativ aspect legat de mediu din toate fazele ciclului de viata, consumul anual de energie electrica ridicandu-se la 109 TWh in anul 2005, ceea ce corespunde unor emisii de CO 2 de 50 de milioane de tone. In lipsa unor masuri de limitare a acestui consum, se prevede cresterea sa la 136 TWh in 2020. S-a concluzionat ca exista posibilitatea imbunatatirii semnificative a consumului de energie electrica in faza de functionare. 
(8) Conform studiului pregatitor, consumul de energie electrica in faza de functionare este singurul parametru de proiectare ecologica semnificativ legat de proiectarea produsului, dintre cei mentionati in partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE. 
(9) Imbunatatirea consumului de energie electrica al pompelor de apa in faza de functionare trebuie realizata prin aplicarea tehnologiilor existente, neprotejate prin drepturi de autor si rentabile, care pot reduce costurile totale combinate de achizitionare si exploatare. 
(10) Cerintele de proiectare ecologica trebuie sa armonizeze cerintele aplicate in intreaga Uniune Europeana in ceea ce priveste consumul de putere al pompelor de apa, contribuind astfel la functionarea pietei interne si la imbunatatirea performantei de mediu a acestor produse. 
(11) Trebuie sa se acorde producatorilor un interval de timp corespunzator pentru reproiectarea produselor. Intervalul de timp trebuie stabilit in asa fel incat sa se evite efectele negative asupra caracteristicilor functionale ale pompelor de apa si sa se ia in considerare impactul costurilor asupra producatorilor, in special asupra intreprinderilor mici si mijlocii, asigurand in acelasi timp indeplinirea in termenele prevazute a obiectivelor prezentului regulament. 
(12) Consumul de putere trebuie determinat prin metode de masurare credibile, exacte si reproductibile, care tin seama de tehnologiile avansate recunoscute, inclusiv, daca sunt disponibile, de standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare indicate in anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informatii in domeniul standardelor, reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale (JO L 204, 21.7.1998, p. 37.). 
(13) Prezentul regulament trebuie sa creasca gradul de penetrare a pietei pentru tehnologiile care imbunatatesc impactul asupra mediului al ciclului de viata al pompelor de apa, conducand la economii de energie estimate la 3,3 TWh pana in anul 2020, in comparatie cu situatia in care nu se ia nicio masura. 
(14) In conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament trebuie sa specifice care sunt procedurile de evaluare a conformitatii care se aplica. 
(15) Pentru a facilita verificarea conformitatii, producatorii trebuie sa furnizeze in documentatia tehnica informatiile mentionate in anexele IV si V la Directiva 2009/125/CE. 
(16) Pentru a limita si mai mult impactul pompelor de apa asupra mediului, producatorii trebuie sa furnizeze informatii relevante cu privire la demontarea, reciclarea sau eliminarea acestora la sfarsitul ciclului lor de viata. 
(17) Trebuie identificate valori de referinta pentru tehnologiile cu inalta eficienta energetica disponibile in prezent. Acest lucru va contribui la asigurarea disponibilitatii pe scara larga si a accesibilitatii usoare a informatiilor, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii, ceea ce va facilita si mai mult integrarea celor mai bune tehnologii disponibile in vederea reducerii consumului de energie. 
(18) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE, 

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 
Obiectul si domeniul de aplicare 
(1) Prezentul regulament stabileste cerintele de proiectare ecologica pentru comercializarea pompelor de apa rotodinamice destinate pomparii apei curate, inclusiv a celor integrate in alte produse. 

(2) Prezentul regulament nu se aplica in cazul: 
(a) pompelor de apa proiectate special pentru pomparea apei curate la temperaturi sub – 10°C sau peste 120°C, cu exceptia cerintelor privind informatiile mentionate in anexa II partea 2 punctele 11-13; 
(b) pompelor de apa proiectate numai pentru stingerea incendiilor; 
(c) pompelor de apa cu piston plonjor; 
(d) pompelor de apa cu autoamorsare.

Articolul 2 
Definitii 
Pe langa definitiile prevazute de Directiva 2009/125/CE, se aplica urmatoarele definitii: 
1. „pompa de apa” inseamna partea hidraulica a unui dispozitiv care deplaseaza apa curata prin actiune fizica sau mecanica, apartinand unuia dintre urmatoarele tipuri: 
— cu aspiratie axiala cu lagare proprii (ESOB); 
— cu aspiratie axiala cuplata direct (ESCC); 
— cu aspiratie axiala cuplata direct, in linie (ESCCi); 
— verticala multietajata (MS-V); 
— submersibila multietajata (MSS); 
2. „pompa de apa cu aspiratie axiala” inseamna o pompa de apa rotodinamica monoetajata cu aspiratie axiala, etansata cu presetupa, proiectata pentru presiuni de pana la 16 bari, cu o viteza specifica n s cuprinsa intre 6 si 80 rpm, un debit nominal minim de 6 m3/h (1,667·10 –3 m3/s), o putere maxima la arbore de 150 kW si o inaltime maxima de pompare de 90 m la viteza nominala de 1 450 rpm, respectiv de 140 m la viteza nominala de 2 900 rpm; 
3. „debitul nominal” inseamna inaltimea de pompare si debitul pe care producatorul le garanteaza in conditii normale de functionare; 
4. „presetupa” inseamna racordul etansat al arborelui intre discul cu palete din corpul pompei si motor. Motorul de antrenare ramane uscat; 
5. „pompa de apa cu aspiratie axiala cu lagare proprii” (ESOB) inseamna o pompa de apa cu aspiratie axiala care are lagare proprii; 
6. „pompa de apa cu aspiratie axiala cuplata direct” (ESCC) inseamna o pompa de apa cu aspiratie axiala, la care arborele motorului este prelungit pentru a deveni si arborele pompei; 
7. „pompa de apa cu aspiratie axiala cuplata direct, in linie” (ESCCi) inseamna o pompa de apa la care racordul de intrare a apei se afla pe aceeasi axa cu racordul de iesire a apei; 
8. „pompa de apa verticala multietajata” (MS-V) inseamna o pompa de apa rotodinamica multietajata (i > 1) etansata cu presetupa, in care discurile cu palete sunt montate pe un arbore rotativ vertical, proiectata pentru presiuni de pana la 25 bari, cu o viteza nominala de 2 900 rpm si un debit maxim de 100 m 3/h (27,78 · 10 –3 m 3/s); 
9. „pompa de apa submersibila multietajata” (MSS) inseamna o pompa de apa rotodinamica multietajata (i > 1), cu un diametru exterior nominal de 4″ (10,16 cm) sau de 6″ (15,24 cm), proiectata pentru a functiona in puturi forate, la viteza nominala de 2 900 rpm si la temperaturi cuprinse intre 0°C si 90°C;
10. „pompa de apa rotodinamica” inseamna o pompa de apa care deplaseaza apa curata prin intermediul fortei hidrodinamice; 
11. „pompa de apa cu piston plonjor” inseamna o pompa de apa care deplaseaza apa curata prin impingerea catre racordul de iesire a volumului de apa curata continut; 
12. „pompa de apa cu autoamorsare” inseamna o pompa de apa care deplaseaza apa curata si care poate porni si/sau functiona si atunci cand este numai partial umpluta cu apa; 
13. „apa curata” inseamna apa cu un continut maxim de solide libere neabsorbante de 0,25 kg/m3 si un continut maxim de solide dizolvate de 50 kg/m3, in conditiile in care continutul total de gaze din apa nu depaseste volumul de saturatie. Nu se iau in considerare aditivii necesari pentru a evita inghetarea apei pana la temperatura de – 10 °C. 
Definitiile care se aplica in sensul anexelor II-V sunt stabilite in anexa I. 

Articolul 3 
Cerinte de proiectare ecologica 
Cerintele privind randamentul minim si cerintele privind informatiile, referitoare la pompele de apa rotodinamice, sunt stabilite in anexa II. 

Cerintele de proiectare ecologica se aplica in conformitate cu urmatorul calendar: 
1. de la 1 ianuarie 2013, pompele de apa trebuie sa aiba randamentul minim definit in anexa II partea 1 litera (a); 
2. de la 1 ianuarie 2015, pompele de apa trebuie sa aiba randamentul minim definit in anexa II partea 1 litera (b); 
3. de la 1 ianuarie 2013, informatiile cu privire la pompele de apa trebuie sa respecte cerintele stabilite in anexa II partea 2. 

Conformitatea cu cerintele de proiectare ecologica se masoara si se calculeaza conform cerintelor stabilite in anexa III. 
Nu sunt necesare cerinte de proiectare ecologica pentru ceilalti parametri de proiectare ecologica mentionati in partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE.

Articolul 4 
Evaluarea conformitatii 
Procedura de evaluare a conformitatii mentionata la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE este controlul intern al proiectarii prevazut in anexa IV la directiva respectiva sau sistemul de management pentru evaluarea conformitatii prevazut in anexa V la aceeasi directiva. 

Articolul 5 
Procedura de verificare in scopul supravegherii pietei 
Atunci cand efectueaza, in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica stabilite in anexa II la prezentul regulament, controalele de supraveghere a pietei mentionate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritatile statelor membre aplica procedura de verificare prevazuta in anexa IV la prezentul regulament. 

Articolul 6 
Valori de referinta indicative 
Valorile de referinta indicative pentru cele mai performante pompe de apa disponibile pe piata la data intrarii in vigoare a prezentului regulament sunt stabilite in anexa V. 

Articolul 7 
Revizuire 
Comisia revizuieste prezentul regulament avand in vedere progresul tehnologic si prezinta rezultatul acestei revizuiri Forumului consultativ in termen de cel mult patru ani de la data intrarii in vigoare a regulamentului. Revizuirea urmareste adoptarea unei abordari extinse cu privire la produse. 
Comisia revizuieste tolerantele utilizate in metoda de calcul a eficientei energetice, inainte de 1 ianuarie 2014. 

Articolul 8 
Intrare in vigoare 
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre. 
Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2012. 
Pentru Comisie 
Presedintele 
José Manuel BARROSORO
 


ANEXA I 

Definitii care se aplica in sensul anexelor II-V

In sensul anexelor II-V, se aplica urmatoarele definitii: 
1. „disc cu palete” inseamna componenta rotativa a unei pompe rotodinamice, care transfera energie apei; 
2. „disc cu palete intreg” inseamna discul cu palete de diametru maxim, pentru care sunt indicate, in catalogul producatorului de pompe de apa, caracteristicile de performanta pentru pompele de diferite marimi; 
3. „viteza specifica” (n s ) inseamna o valoare dimensionala caracteristica formei discului cu palete al pompei de apa, care depinde de inaltimea de pompare, debit si viteza (n):

unde 
— „inaltimea de pompare” (H) inseamna cresterea energiei hidraulice a apei in metri [m], produsa de pompa de apa la punctul de functionare specificat; 
— „viteza de rotatie” (n) este numarul de rotatii pe minut [rpm] ale arborelui; 
— „debitul” (Q) este debitul volumetric [m3/s] de apa care trece prin pompa de apa; 
— „etaj” (i) inseamna un anumit disc cu palete din seria de discuri cu palete ale pompei de apa; 
— „punctul de randament maxim” (BEP) inseamna punctul de functionare a pompei de apa la care aceasta atinge randamentul hidraulic maxim, masurat la functionarea cu apa curata rece; 
4. „randamentul hidraulic al pompei” (η) este raportul dintre puterea mecanica transferata lichidului in cursul trecerii sale prin pompa de apa si puterea mecanica de intrare transmisa pompei la arbore; 
5. „apa curata rece” inseamna apa curata utilizata pentru testarea pompei, avand o vascozitate cinematica maxima de 1,5 × 10 –6 m2/s, o densitate maxima de 1 050 kg/m3 si o temperatura maxima de 40°C; 
6. „sarcina partiala” (PL) inseamna punctul de functionare a pompei de apa in care debitul este 75% din debitul punctului de randament maxim; 
7. „suprasarcina” (OL) inseamna punctul de functionare a pompei de apa in care debitul este 110% din debitul punctului de randament maxim; 
8. „indice de randament minim” (IRM) inseamna unitatea scalei adimensionale pentru randamentul hidraulic al pompei la punctul de randament maxim, sarcina partiala si suprasarcina; 
9. „C” este o constanta aferenta fiecarui tip specific de pompa de apa, care cuantifica diferentele de randament pentru diferitele tipuri de pompe.
 


ANEXA II 

Cerinte de proiectare ecologica pentru pompele de apa

1. CERINTE PRIVIND RANDAMENTUL 
(a) De la 1 ianuarie 2013, pompele de apa trebuie sa aiba: 
— un randament minim la punctul de randament maxim (BEP) de cel putin (η ΒΕΡ)min requ, masurat conform anexei III si calculat conform anexei III cu valoarea C pentru IRM = 0,1; 
— un randament minim la sarcina partiala (PL) de cel putin (ηΡL)min requ, masurat conform anexei III si calculat conform anexei III cu valoarea C pentru IRM = 0,1; 
— un randament minim la suprasarcina (OL) de cel putin (ηΟL)min requ, masurat conform anexei III si calculat conform anexei III cu valoarea C pentru IRM = 0,1. 
(b) De la 1 ianuarie 2015, pompele de apa trebuie sa aiba: 
— un randament minim la punctul de randament maxim (BEP) de cel putin (ηΒΕΡ)min requ, masurat conform anexei III si calculat conform anexei III cu valoarea C pentru IRM = 0,4; 
— un randament minim la sarcina partiala (PL) de cel putin (ηΡL)min requ, masurat conform anexei III si calculat conform anexei III cu valoarea C pentru IRM = 0,4; 
— un randament minim la suprasarcina (OL) de cel putin (ηΟL)min requ, masurat conform anexei III si calculat conform anexei III cu valoarea C pentru IRM = 0,4. 

2. CERINTE PRIVIND INFORMATIILE DESPRE PRODUS 
De la 1 ianuarie 2013, informatiile cu privire la pompele de apa mentionate la articolul 1 prevazute la punctele -15 de mai jos trebuie sa figureze in mod vizibil: 
(a) in documentatia tehnica a pompelor de apa; 
(b) pe site-urile web cu acces liber ale producatorilor de pompe de apa. 
Informatiile trebuie furnizate in ordinea in care sunt prezentate punctele 1-15. Informatiile mentionate la punctul 1 si la punctele 3-6 se inscriu indelebil pe placa de identificare a pompei de apa sau langa aceasta: 

1. indice de randament minim: IRM ≥ [x,xx]; 
2. text standard: „Valoarea de referinta corespunzatoare celor mai eficiente pompe de apa este IRM ≥ 0,70” sau, ca alternativa, mentiunea „IRM de referinta ≥ 0,70”; 
3. anul fabricatiei; 
4. denumirea producatorului sau marca comerciala, numarul de inregistrare la Registrul Comertului si locul de fabricatie; 
5. tipul produsului si identificatorul marimii; 
6. randamentul hidraulic al pompei (%) cu disc micsorat [xx,x] sau, ca alternativa, indicatia [–,-]; 
7. curbele de performanta ale pompei, inclusiv caracteristicile de randament; 
8. text standard: „Randamentul unei pompe cu disc micsorat este de obicei mai scazut decat randamentul pompei cu disc intreg. Prin micsorarea discului, pompa este adaptata la un punct de sarcina fixat, ceea ce duce la reducerea consumului de energie. Indicele de randament minim (IRM) corespunde discului intreg.”; 
9. text standard: „Functionarea acestei pompe de apa la puncte de sarcina variabile poate fi mai eficienta si mai economica daca este controlata, de exemplu, prin varierea vitezei de antrenare in functie de sarcina pompei in sistem”; 
10. informatii relevante privind demontarea, reciclarea sau eliminarea la sfarsitul ciclului de viata; 
11. text standard pentru pompele de apa proiectate exclusiv pentru pomparea apei curate la temperaturi sub – 10 °C: „A se utiliza exclusiv la temperaturi sub – 10 °C”;
12. text standard pentru pompele de apa proiectate exclusiv pentru pomparea apei curate la temperaturi peste 120 °C: „A se utiliza exclusiv la temperaturi peste 120 °C”; 
13. in cazul pompelor proiectate special pentru pomparea apei curate la temperaturi sub – 10 °C sau peste 120 °C, producatorul trebuie sa descrie parametrii si caracteristicile tehnice relevante; 
14. text standard: „informatii privind randamentul de referinta sunt disponibile la [www.xxxxxxxxx.xxx]”; 
15. diagrama randamentului de referinta al pompei pentru IRM = 0,7, conform modelului indicat in figura. Trebuie furnizata si o diagrama similara a randamentului pentru IRM = 0,4. 

Figura

Exemplu de diagrama a randamentului de referinta pentru ESOB 2900

Pot fi adaugate informatii suplimentare, care pot fi completate cu diagrame, figuri sau simboluri.
 


ANEXA III 

Masuratori si calcule

Pentru masuratorile si calculele efectuate in scopul conformitatii si al verificarii conformitatii cu cerintele prezentului regulament, se utilizeaza standardele armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode credibile, precise si reproductibile care tin seama de tehnologiile avansate general recunoscute si ale caror rezultate sunt considerate a avea un grad de incertitudine scazut. Masuratorile si calculele trebuie sa respecte toti parametrii tehnici de mai jos. 
Randamentul hidraulic al pompei, definit in anexa I, se masoara la inaltimea de pompare si debitul corespunzatoare punctului de randament maxim (BEP), sarcinii partiale (PL) si suprasarcinii (OL), pentru discul intreg, la functionare cu apa curata rece. 
Formula de calcul a randamentului minim cerut la punctul de randament maxim (BEP) este urmatoarea: 

ΒΕΡmin, requ = 88,59 x + 13,46 y – 11,48 x2 – 0,85 y2 – 0,38 x y – C Pump Type,rpm 

unde 

x = ln (ns ); y = ln (Q); ln = logaritm natural si Q = debitul in [m3/h]; ns = viteza specifica in [min–1 ]; C = valoarea din tabelul 1. 

Valoarea C depinde de tipul pompei si de viteza nominala, precum si de valoarea IRM. 

Tabel 
Indicele de randament minim (IRM) si valoarea C corespunzatoare in functie de tipul pompei si de viteza

Ctip pompa, rpm/Valoarea C pentru IRM IRM = 0,10 IRM = 0,40
C (ESOB, 1 450) 132,58 128,07
C (ESOB, 2 900)  135,60  130,27
C (ESCC, 1 450)  132,74  128,46
C (ESCC, 2 900)  135,93  130,77
C (ESCCi, 1 450)  136,67  132,30
C (ESCCi, 2 900)  139,45  133,69
C (MS-V, 2 900)  138,19  133,95
C (MSS, 2 900)  134,31  128,79

Cerintele de randament in conditii de sarcina partiala (PL) si de suprasarcina (OL) sunt stabilite la valori usor mai scazute decat cele corespunzatoare debitului de 100 % (ηΒΕΡ).
 

PL)min, requ = 0,947 • (ηBEP)min, requ
OL)min, requ = 0,985 • (ηBEP)min, requ

Toate randamentele corespund discului intreg (nemicsorat). Pompele de apa verticale multietajate trebuie testate in versiunea cu 3 etaje (i = 3). Pompele de apa submersibile multietajate trebuie testate in versiunea cu 9 etaje (i = 9). Daca acest numar de etaje nu se regaseste in gama specifica de produse, se alege pentru testare numarul de etaje imediat superior din gama de produse.
 


ANEXA IV 

Procedura de verificare in scopul supravegherii pietei 
 

La efectuarea controalelor de supraveghere a pietei mentionate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritatile statelor membre aplica in cazul cerintelor prevazute in anexa II urmatoarea procedura de verificare: 

1. autoritatile statului membru testeaza o singura unitate pentru fiecare model si comunica autoritatilor din celelalte state membre informatiile privind rezultatele testelor; 
2. se considera ca modelul este conform cu dispozitiile prevazute de prezentul regulament, daca randamentul hidraulic al pompei, masurat la punctul de randament maxim BEP, la sarcina partiala PL si la suprasarcina OL (ηΒΕΡ, ηΡL, ηΟL), nu este cu mai mult de 5% mai mic decat valorile stabilite in anexa II. 
3. daca nu se obtine rezultatul mentionat la punctul 2, autoritatea de supraveghere a pietei testeaza in mod aleatoriu alte trei unitati si comunica autoritatilor din celelalte state membre si Comisiei Europene informatiile privind rezultatele testelor. 
4. se considera ca modelul este conform cu dispozitiile prevazute de prezentul regulament, daca pompa trece urmatoarele trei teste separate, si anume: 
— media aritmetica a randamentelor hidraulice ale celor trei unitati la punctul de randament maxim BEP (ηΒΕΡ) nu este mai mica cu mai mult de 5% fata de valorile stabilite in anexa II; si 
— media aritmetica a randamentelor hidraulice la sarcina partiala PL (ηΡL) ale celor trei unitati nu este mai mica cu mai mult de 5% fata de valorile stabilite in anexa II; si 
— media aritmetica a randamentelor hidraulice la suprasarcina OL (ηΟL) ale celor trei unitati nu este mai mica cu mai mult de 5% fata de valorile stabilite in anexa II. 
5. Daca nu se obtin rezultatele mentionate la punctul 4, se considera ca modelul nu este conform cu dispozitiile prezentului regulament. 

In scopul conformitatii si al verificarii conformitatii cu cerintele prezentului regulament, statele membre aplica procedurile mentionate in anexa III la prezentul regulament si standardele armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alta metoda credibila, precisa si reproductibila, care tine seama de tehnologiile avansate general recunoscute si ale carei rezultate sunt considerate a avea un grad de incertitudine scazut.
 


ANEXA V 

Valori de referinta indicative mentionate la articolul 6 
 

La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, valoarea de referinta indicativa pentru cea mai buna tehnologie disponibila pe piata pentru pompele de apa este un indice de randament minim (IRM) ≥ 0,70.

Opinii

 

Ajutor instalator

 

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

IEAS 2019