Aerteknika

Alianta europeana pentru baterii: Progrese majore in producerea de baterii in Europa intr-un singur an

Alianța europeana pentru baterii
vizualizari

Progrese majore în producerea de baterii în Europa într-un singur an

La un an de la lansarea Alianței europene pentru baterii (EBA - European Battery Alliance), planul de acțiune al Comisiei este deja în vigoare, primele instalații-pilot de producție sunt în curs de construcție și se anunță proiecte suplimentare de stabilire a UE ca actor principal în domeniul strategic al producției de baterii și al inovării aferente. 

Bateriile vor fi la fel de importante pentru industria autovehiculelor din secolul XXI, precum a fost motorul cu ardere pentru secolul XX. Dacă UE dorește să își mențină poziția de lider atât în sectorul autovehiculelor, cât și în domeniul sistemelor energetice curate, ea trebuie să aibă o capacitate independentă de a dezvolta și de a produce baterii. Vicepreședintele Šefčovič a găzduit pe 15 octombrie o reuniune la nivel înalt cu statele membre și directori executivi, cu scopul de a prezenta principalele realizări și de a discuta următoarele etape decisive.

Vicepreședintele pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat:

„Sunt mândru să observ efectul de mobilizare creat de Alianța europeană pentru baterii. Cu ocazia aniversării primului său an de existență, suntem în măsură să arătăm cum am reușit să potrivim diversele piese ale acestui puzzle datorită colaborării noastre cu Banca Europeană de Investiții, cu o serie de guverne și cu industria de profil. Suntem în curs de construire a unui lanț valoric european competitiv, care va avea ca element central producerea de baterii durabile. Și facem acest lucru cu o viteză uimitoare.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a afirmat:

„Această alianță se află în centrul politicii noastre industriale. Un sector al bateriilor puternic corespunde perfect ambiției noastre de a promova mobilitatea curată. Autoturismele electrice sunt un exemplu tipic, dar ne gândim deja și la modul în care această alianță pentru baterii ar putea fi utilă pentru camioane, transportul maritim și feriboturi. Dacă Europa dorește să dețină o poziție de lider și să concureze cu alți actori importanți din industria de profil din întreaga lume, trebuie să grăbim pasul.”

Pentru Europa, producerea de baterii este un imperativ strategic pentru tranziția către o energie curată, pentru modernizarea și competitivitatea industriei sale, inclusiv pentru industria autovehiculelor. Totodată, acest lucru va stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică, va impulsiona cercetarea și inovarea și va pregăti industria europeană în vederea respectării angajamentelor și obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice stabilite de UE, ținând cont și de prevederile Acordului de la Paris. În plus, obiectivul „Noii strategii pentru politica industrială” a Comisiei este ca UE să devină lider mondial în materie de inovare, digitizare și decarbonizare.

Planul de acțiune strategic privind bateriile a vizat toate activitățile care pot ajuta statele membre, regiunile și industria europeană să elaboreze proiecte competitive, inovatoare și durabile pentru producția de baterii în UE. Printre acestea se numără măsurile privind accesul la materii prime, cercetarea și inovarea, dezvoltarea de competențe, cadrul de reglementare care va asigura faptul că bateriile introduse pe piață nu sunt doar competitive, de înaltă calitate și sigure, ci și durabile și reciclabile. Planul de acțiune a fost elaborat pe baza discuțiilor cu principalele părți interesate din industria de profil, cu statele membre interesate și cu Banca Europeană de Investiții.
În privința industriei de profil, s-au înregistrat deja progrese substanțiale în multe domenii. 

În ceea ce privește ecosistemul UE:

În mai puțin de un an, InnoEnergy, Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), a reușit să mobilizeze și să coordoneze o rețea de aproximativ 260 de actori interesați din domeniul industriei și al inovării, provenind din toate segmentele lanțului valoric specific bateriilor. Acești actori-cheie s-au angajat să investească în acțiuni și proiecte identificate la nivel colectiv ca priorități de vârf, pornind de la producția de celule pentru baterii, utilizarea de baterii recondiționate (second-life batteries), eticheta ecologică, reducerea amprentei de carbon în procesele de producție, continuând cu crearea unui centru de coordonare pentru reciclarea bateriilor și integrarea în rețea a vehiculelor (vehicle-to-grid), până la consolidarea cooperării între universități și întreprinderi în vederea instituirii de programe de educație și formare relevante. 

În ceea ce privește proiectele de producție: 

Materiale pentru baterii

 • În iunie 2018, Umicore a anunțat o investiție majoră la Nysa (Polonia) pentru producția de materiale catodice. Fabrica va fi dotată cu tehnologii de ultimă generație și urmează să înceapă livrările la sfârșitul anului 2020. În plus, în Belgia, se va construi un nou centru de competență pentru procese de fabricație, având drept scop dezvoltarea și extinderea tehnologiilor de producție cu o eficiență ridicată.
 • BASF este un actor important pe piața materialelor pentru baterii. Societatea se așteaptă ca piața bateriilor cu ioni de litiu să crească rapid și își propune să construiască noi capacități de producție în Europa.
 • Solvay desfășoară activități legate de dezvoltarea de electroliți, de lianți și de separatoare pentru electrozi de ultimă generație, acestea fiind necesare pentru bateriile cu grad ridicat de eficiență. Societatea are în vedere construirea unei fabrici în Europa.

Celule pentru baterii

 • Au demarat deja lucrările pentru construcția unei linii de producție demonstrative în cadrul unui proiect condus de Northvolt din Suedia (cu un împrumut în valoare de 52,5 milioane EUR din partea Băncii Europene de Investiții). Producția urmează să înceapă în a doua parte a anului 2019. Northvolt a obținut de asemenea autorizația de a construi o instalație la scară mai largă la Skellefteå (Suedia). Obiectivul este de a crește producția până la 32 GWh în 2023.
 • Grupul BMW, Northvolt și Umicore au format un consorțiu tehnologic comun pentru a colabora îndeaproape în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a unui lanț valoric complet și durabil pentru celulele de baterii destinate vehiculelor electrice din Europa.
 • Producătorul de baterii SAFT a anunțat, în februarie 2018, crearea unui consorțiu împreună cu Solvay, Umicore, Manz și alții cu scopul de a dezvolta și de a produce celule de baterii, începând cu tehnologia Li-ion avansată, urmată de baterii cu electrolit Li-ion în stare solidă.
 • Siemens colaborează cu întregul lanț valoric de producție de celule la rezolvarea problemelor și la găsirea de soluții în materie de fabricație și s-a angajat recent la testarea primelor linii de producție complet automatizate și digitizate din Europa.
 • Societățile și institutele de cercetare din Germania depun eforturi ambițioase pentru a pune bazele producției de celule pentru baterii în Germania în timp util.
 • Și alți operatori din UE construiesc instalații pentru producerea celulelor de baterii, în special pentru aplicațiile legate de stocarea energiei (FAAM în Italia și MES în Republica Cehă).

Lista anunțată a proiectelor și investițiilor în materie de producție nu este exhaustivă.

Comisia a început punerea rapidă în aplicare a Planului strategic de acțiune privind bateriile. Sunt în curs de desfășurare o serie de activități-cheie, precum:

1. Cadrul de reglementare - activitatea referitoare la un nou regulament privind proiectarea ecologică progresează rapid, pentru a stabili criteriile de performanță și durabilitate pe care bateriile vor trebui să le respecte pe piața UE. Studiul pregătitor este în curs de elaborare și o primă reuniune de consultare publică a părților interesate va fi organizată în data de 20 decembrie, la Bruxelles. În contextul etichetei ecologice pentru baterii, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a publicat astăzi, de asemenea, rezultatele unui sondaj privind standardele specifice bateriilor. Raportul Comisiei vizând evaluarea Directivei UE privind bateriile ar trebui, de asemenea, să fie publicat înainte de sfârșitul anului. Acesta se va referi, printre altele, la colectarea deșeurilor de baterii, la nivelurile de reciclare atinse în UE sau la sistemul de etichetare. Rezultatele studiului realizat în sprijinul evaluării vor fi puse la dispoziție până la sfârșitul lunii octombrie.

2. Materii prime - cu ocazia unei conferințe la nivel înalt privind materiile prime, care va avea loc la Bruxelles la 14 noiembrie, vor fi prezentate recomandări elaborate pe baza unui dialog lansat de Comisie cu statele membre privind materiile prime pentru baterii, în vederea dezvoltării unor condiții-cadru atractive pentru explorarea, extracția și reciclarea materiilor prime pentru baterii în Europa. Comisia invită industria de profil să dezvolte, de asemenea, capacitățile de rafinare a materiilor prime în UE.

3. Parteneriatul interregional pentru baterii - cu ocazia unui atelier care a avut loc la 8 octombrie, a fost înființat Parteneriatul interregional pentru baterii. Slovenia a propus ca, împreună cu un total de alte 7 regiuni, să preia inițiativa în ceea ce privește materialele avansate din punct de vedere tehnologic. Acest parteneriat va beneficia de sprijin din partea unor echipe speciale înființate în cadrul Comisiei și, de asemenea, de servicii externe de consiliere în vederea accelerării trecerii la activități de extindere și de comercializare. Un alt parteneriat, condus de regiunea Lombardia, privind dezasamblarea și recondiționarea bateriilor este deja destul de avansat în ceea ce privește crearea unei rețele de instalații-pilot pentru demonstrații în materie de reciclare. În funcție de atuurile lor speciale respective, din ce în ce mai multe regiuni își exprimă în prezent interesul de a se alătura acestor parteneriate. Finanțarea este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

4. Cercetare - la 24 ianuarie 2019 va fi lansată o cerere de propuneri, cu un buget total de 114 milioane EUR provenit din Programul UE pentru cercetare și inovare „Orizont 2020”, pentru aspecte specifice sectorului bateriilor, care vor veni totodată în sprijinul realizării obiectivelor Alianței europene pentru baterii. În 2020, vor fi publicate temele suplimentare aferente proiectelor din sectorul bateriilor, beneficiind de un buget total de 70 milioane EUR. Pentru următorul CFM, Comisia intenționează de asemenea să propună un „parteneriat” privind bateriile în cadrul programului „Orizont Europa”. În paralel, se înființează o nouă platformă europeană pentru tehnologie și inovare. Obiectivul acesteia este de a realiza progrese în ceea ce privește prioritățile de cercetare în sectorul bateriilor, de a defini viziuni pe termen lung, precum și de a elabora o agendă de cercetare strategică și foi de parcurs. Conducerea acestei platforme va fi asigurată de părțile interesate din industria de profil, de comunitatea de cercetare și de statele membre.

5. Competențe - în cadrul programului Erasmus+, următoarea cerere de propuneri pentru alianțele competențelor sectoriale care pun în aplicare Planul de cooperare sectorială în materie de competențe va fi publicată la sfârșitul lunii octombrie 2018. Această nouă cerere de propuneri va viza șase sectoare, inclusiv pe cel al „bateriilor pentru electromobilitate”. Alianțele de punere în aplicare a planului de cooperare selectate vor identifica deficiențele în materie de competențe și nevoile viitoare în acest sens ale sectorului, vor elabora o strategie sectorială privind competențele, vor desfășura activități legate de „principalele” profiluri ocupaționale europene și de „principalele” programe vocaționale europene relevante pentru piața forței de muncă și vor elabora un plan de acțiune pentru punerea lor în aplicare la nivel național sau regional. 
 

Context 

Alianța europeană pentru baterii a fost lansată de vicepreședintele Šefčovič, împreună cu statele membre și cu industria de profil, în octombrie 2017. Această platformă de cooperare reunește în prezent Comisia Europeană, statele membre UE interesate, Banca Europeană de Investiții și peste 260 de părți interesate din domeniul industriei și al inovării. Obiectivul este de a crea în Europa un lanț valoric competitiv, inovator și durabil, care să aibă ca element central celulele de baterii durabile. Pentru a preveni dependența tehnologică față de concurenți și pentru a valorifica potențialul bateriilor de creare de locuri de muncă, de creștere economică și de investiții , Europa trebuie să acționeze rapid pe scena mondială. Conform previziunilor disponibile, piața bateriilor ar putea valora 250 de miliarde EUR pe an începând cu 2025. Pentru a acoperi doar cererea UE, este necesar, conform unei estimări prudente, ca în Europa să se înființeze cel puțin 20 de „gigafabrici” (instalații de producere de celule de baterii pe scară largă). Amploarea și viteza investițiilor de care este nevoie necesită un efort combinat pentru a aborda această provocare industrială.

Până în prezent, principalul rezultat al Alianței europene pentru baterii a fost Planul strategic de acțiune privind bateriile, adoptat în mai 2018, precum și investițiile industriale anunțate în domeniul materialelor și al celulelor pentru baterii. Acest plan de acțiune - parte a celui de al treilea pachet „Europa în mișcare” - care vine în completarea agendei ambițioase a Comisiei Juncker pentru modernizarea mobilității, cuprinde un set de măsuri robuste în domeniul materiilor prime critice, al cercetării și inovării în UE sau cerințe de reglementare în vederea sprijinirii competitivității întreprinderilor noastre.

Informații suplimentare 
Site-ul web al Alianței europene pentru baterii 
 

Adauga Comentarii

Basic HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <p> <br> <span> <img src alt height width data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
 • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
 • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.

Opinii

metalshow&tib

 

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Credem ca ‘Smart’ poate fi cu adevărat inteligent, doar dacă îmbunătățește viețile oamenilor.

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Vom continua să dezvoltăm capacitatea de producție astfel încât să atingem obiectivul ambțios de a fi în primii trei producători de boilere electrice în Europa în următorii 3 ani.

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Împlinirea a 150 de ani de existență pentru AFRISO în 2019 este un eveniment semnificativ, o performanță unică în domeniu, care ne obligă pe mai departe să fim referința în tot ce înseamnă aparate de măsură și accesorii pentru instalații la cel mai înalt nivel de calitate.

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

"Scopul și provocarea majoră pe care am avut-o în 2018 a fost informarea corectă și educarea clienților, deoarece în România încă se fac multe improvizații în acest domeniu. Vrem să continuăm să specializăm meseriași în acest domeniu."

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

IEAS 2019