novapex

 

Noi obligatii pentru titularii autorizatiilor de construire

gestionarea deşeurilor din constructii
vizualizari

Legea privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construire şi desființare

Pentru a se reduce impactul asupra mediului și ponderea deșeurilor provenite din activitățile de construire şi/sau desființarea construcțiilor, prin creşterea gradului de valorificare şi reciclare al acestora, noul Proiect de Lege inițiat de Ministerul Mediului privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construire şi desființare aduce noi prevederi.

Titularul autorizației de construire/desființare va avea următoarele obligaţii:
a) să asigure transportul deșeurilor prin mijloace proprii și/sau să încheie contracte cu operatori economici autorizați în vederea colectării, sortării, pretratării,tratării, pregătirii pentru reutilizare, reciclării și valorificării deșeurilor provenite din activităţi de construire;
b) să asigure finanţarea gestionării corespunzătoare a deşeurilor provenite din activităţi de construire;
c) să respecte pe durata desfășurării lucrărilor planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construire;
d) să actualizeze, dacă este cazul, după începerea lucrărilor planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construire în funcție de cantitățile de deșeuri generate și activitățile derulate.
e) să încadreze, să țină evidența deșeurilor potrivit planului de gestionare a deșeurilor și să o transmită agenției locale pentru protecția mediului.
f) să reducă generarea de deșeuri din activităţi de construire luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile

Titularul activității de construire sau operatorul sunt obligați să transmită un raport la finalizarea construcției, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor de construcții/nota de constatare a finalizării desființării construcțiilor sau, după caz, anual dacă construcţia durează mai mult de un an, privind realizarea obiectivelor prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezenta lege, autorității emitente a autorizației de construire/desființare și agenției locale pentru protecția mediului.

În cazul în care la construcția unui imobil nou s-a folosit cel puțin un procent de 30% materiale reciclate provenite de la punctele de colectare și tratare a deșeurilor de construcții, calculat la cantitatea totală de materiale de construcții utilizate, lucrarea beneficiază de la agenția locală pentru protecția mediului care a emis acordul de mediu, în baza bilanțului de materiale folosite, un certificat ECO, care va fi folosit pentru scutirea de la plata impozitului pentru imobilul respectiv pe o perioada de 2 ani. Certificatul va fi oferit de către agenția locală pentru protecția mediului care a emis acordul de mediu.

Obligaţii anuale pentru pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, a deșeurilor nepericuloase provenind din activități de construcție și demolări
a) minim 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construire și desființări în anul 2020;
b) minim 75% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construire și desființări în anul 2020 și după.
Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv.

Rata de reciclare a deșeurilor din construcții și desființări, exprimată în % (R) este:

rata de recirculare a deseurilor

Planurile de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construire prevăzute sunt obligatorii pentru:
a) Proiectele de construcții dacă suprafața construită desfășurată depășește 200 mp sau dacă respectivele proiecte fac parte din documentații urbanistice elaborate pentru mai mult de 2 imobile care se realizează etapizat;
b) Proiectele care implică desființare, renovare, recondiționare a clădirilor care generează un volum de cel puțin 100 mc de deșeuri provenite din activități de construire;
c) Proiectele de inginerie civilă care generează un volum de cel puțin200 mc de deșeuri provenite din activități de construire.
 
Nerespectarea noilor prevederi constituie contravenții și se sancționează cu amenzi între 2.000 lei până la 30.000 lei.
Este interzisă emiterea autorizației de construire/desființare în lipsa planului de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construire, cu excepția celor trei tipuri de proiecte de mai sus.

Puteți consulta aici textul integral al Proiectului de Lege privind gestionarea deșeurilor din construcții:
http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2019/02/35w2hvnztb1_6sp4yqf0.pdf

Adauga Comentarii

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA
Această întrebare este pentru a testa dacă sunteți sau nu un vizitator uman și pentru a preveni postarea automată de spam.

Opinii

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Credem ca ‘Smart’ poate fi cu adevărat inteligent, doar dacă îmbunătățește viețile oamenilor.

Carlos Velázquez, Marketing Director Roca

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Vom continua să dezvoltăm capacitatea de producție astfel încât să atingem obiectivul ambțios de a fi în primii trei producători de boilere electrice în Europa în următorii 3 ani.

Marius IORDACHE, Sales Manager Heating & Water Heating Devices TESY Romania SRL

Horia Voicu, director AFRISO-EURO-INDEX SRL

Cu siguranţă inteligenţa artificială va reprezenta viitorul şi în domeniul aparatelor de măsură şi control.

Horia Voicu, director AFRISO Romania

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

"Scopul și provocarea majoră pe care am avut-o în 2018 a fost informarea corectă și educarea clienților, deoarece în România încă se fac multe improvizații în acest domeniu. Vrem să continuăm să specializăm meseriași în acest domeniu."

Samuel Prodea, director general PEFOC.ro

Top Categorii

Apa
Campanii
Climatizare
Electrice
Energie regenerabila
Evenimente
Termice
Tehnologie
Pompe
Sanitare

 

ROFMEX 2019