Declarația de confidențialitate

Declarație de confidențialitate

1.Scopul declaratiei

2.Tipurile de date colectate

3.Date sensibile si despre minori

4.Scopul in care utilizăm datele cu caracter personal

5.Transferul datelor cu caracter personal

6.Drepturile si modul in care le respectam

7.Cum va exercitati drepturile

8.Cum va protejam datele cu caracter personal

9.Perioada de pastrare a datelor

10.Cum ne contactati

1. Scopul declaratiei

Prezenta declarație are scopul de a explica cat mai simplu și transparent modul în care datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate prin accesarea domeniului http://instalnews.ro

Menționam ca aceasta declarație are un caracter limitat și aplicabil doar la interacțiunea dumneavoastră cu Reea SRL prin intermediul paginilor prezentate pe domeniul http://instalnews.ro și nu reprezinta integralitatea condițiilor și a tuturor prelucrărilor efectuate.

Declarația de confidențialitate integrala, termenii și condițiile de utilizare general aplicabili ai REEA SRL, pot fi regăsiți și consultați la adresa de internet http://instalnews.ro/privacy.

Prezenta declaratie de confidentialitate se aplica:

a.i. Tuturor vizitatorilor care accesează pagini de internet existente pe domeniul http://instalnews.ro/, indiferent de calitatea juridica și a modului în care ajung sa navigheze pe acest domeniu. Persoanele considerate minore conform legislației aplicabile, sunt rugate sa solicite asistenta reprezentanților legali .

Datele cu caracter personal se refera la orice fel de informații despre o persoana identificata ori identificabila. Câteva exemple comune ar fi Numele complet ori parțial, adresa de email, numărul de telefon, data nașterii ori adresa de IP de pe care ne vizitați. Într-un spectru mai larg în categoria datelor cu caracter personal pot intra și informații despre dispozitivul de pe care ne vizitați, cum ar fi versiunea sistemului de operare, versiunea browserului ori modelul dispozitivului utilizat, precum și informații relative la locație ori cu caracter public.

Prelucrarea se refera la ansamblul operațiunilor pe care le putem efectua asupra datelor cum ar fi:

 • Colectarea
 • Stocarea
 • Organizarea
 • Transferul
 • Stergerea

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopuri precise și limitate atunci când vizitați site-ul http://instalnews.ro, decideți în mod voluntar sa contactați REEA SRL utilizând metodele de contact puse la dispoziție în acest scop, ori va decideți asupra utilizării unor servicii sau aplicații disponibile care necesita în mod expres utilizarea unor date cu caracter personal. In anumite situații, colectam și utilizam date cu caracter personal existente în spațiul public disponibile în mod legal, cum ar fi cele publicate de diverse instituții ale statului.

2. Tipurile de date colectate

Datele cu caracter personal pe care le colectam direct ori prin intermediul unor servicii terțe sunt:

 • Adresa de IP, atunci cand accesati pagini.
 • Numele paginii accesate.
 • Date de identificare: Nume, Prenume, Nume companie, Adresa de email, număr de telefon, Domeniul de activitate, Județul și Localitatea de domiciliu, atunci când decideți sa intrați în contact cu REEA SRL si sunt necesare pentru a va putea contacta în legătura cu scopul pentru care va manifestați interesul.
 • Date statistice, în forma anonima, care deși individual nu pot duce la identificarea directa, corelate cu alte seturi de date, în situații de excepție au potențialul de a fi utilizate pentru identificare directa a unei persoane. Aceste date pot include:
 1. Locația stabilita pe baza adresei de IP, ori cu acordul dumneavoastră, furnizata prin intermediul dispozitivului utilizat.
 2. Browserul utilizat pentru navigare, versiunea și capabilitățile acestuia.
 3. Alte informații accesibile prin intermediul browserului ori aplicației utilizate, cum ar fi versiunea sistemului de operare ori rezoluția utilizată pe dispozitivul folosit.
 4. Numele paginilor accesate și al fișierelor descărcate.
 5. Sursa paginii precedente.

REEA SRL nu efectuează procesări care sa ducă la identificarea persoanelor pe baza datelor statistice, aceste date fiind colectate prin intermediul unor servicii terțe și sunt puse la dispoziția noastră în format anonim. De cele mai multe ori, colectarea acestor informații poate fi blocată configurând corespunzător dispozitivul utilizat, ori refuzând accesul la ceste date când vi se cere un acord în acest sens.

3. Date sensibile si despre minori

REEA SRL, nu colectează și nu procesează date cu caracter sensibil, ori despre minori prin intermediul paginilor disponibile la adresa de internet http://instalnews.ro. Vă rugăm în mod expres sa nu transmiteți nici un fel de date cu caracter personal, altele decât cele enumerate la punctul 2. în mod voluntar ori accidental prin intermediul formularelor puse la dispoziție.

De asemenea vă rugam în mod expres sa nu introduceți nici un fel de informații cu caracter personal în paginile care va oferă posibilitatea de a posta comentarii.

4. Scopul în care utilizăm datele cu caracter personal

 • Adresa de IP - este colectata în scopul asigurării cerințelor de securitate conform legislației în vigoare precum și a normelor și regulamentelor interne cu privire la securitatea informației.
 • Datele de identificare - sunt colectate și procesate exclusiv în scopul pentru care va manifestați interesul, cum ar fi răspunsul la cereri de oferta, ori stabilirea unei relații precontractuale. In acest scop, ele vor fi transferate în interiorul REEA SRL unuia ori mai multor departamente. Dupa caz și în funcție de acordul obținut de la dvs., vor fi utilizate și în campanii de marketing, ori informare cu privire la modificările de conținut, a termenilor de utilizare ori a prezentei declarații de confidențialitate. Menționam în mod expres ca exista situații în care intrarea în posesia datelor cu caracter personal, obliga REEA SRL in baza legislației, ori a interesului legitim sa va notifice chiar și atunci când nu exista un acord expres, dacă exista considerente care indica faptul ca puteți fi afectat. De exemplu prevenirea unor fraude, pierderea ori divulgarea neautorizata a unor informații, indisponibilitatea unor servicii, necesitatea actualizării datelor personale, obținerea unui acord pentru o procesare nou apăruta, etc.
 • Datele Statistice - Sunt utilizate în mod anonim pentru:
 1. Monitorizarea trendurilor și identificarea unor posibile breșe de securitate.
 2. Crearea de rapoarte în scopul îmbunatățirii experientei de navigare, a modului în care va prezentam informația, ori pentru a asigura funcționalitațile corespunzătoare în pas cu evoluția tehnologica.

5. Transferul datelor cu caracter personal

In scopul îmbunatățirii serviciilor, a comunicării și a experientei vizitatorilor noștri , datele vor fi transferate după caz, limitate scopului pentru care au fost obținute către:

 • Departamente interne ale REEA SRL, cu atribuții specifice de monitorizare și în soluționarea cerințelor Dvs.,
 • Autorități guvernamentale, cum sunt cele fiscale, judiciare, politie, de reglementare ori arbitraj în situațiile impuse de lege,
 • Tutorilor de drept, reprezentanților legali în situațiile în care persoana vizata este minor,
 • Persoane împuternicite conform legislației în vigoare,
 • Datele Dvs. cu caracter personal pot fi transferate către Parteneri (alte entități cu personalitate juridică, companii sau către reprezentanți ai entităților cu personalitate juridică sau ai companiilor respective) care oferă bunuri sau servicii spre vânzare în cadrul website-ului, și pentru achiziționarea cărora este necesar contact ulterior.

Comunicarea interna, în toate situațiile se efectuează conform sistemului intern de management al securității certificat ISO 27001 precum și cu respectarea Regulamentului CE (EU) 2016/679 (GDPR).

Datele statistice sunt colectate prin intermediul unor servicii specializate, ori indirect oferite prin intermediul unor funcționalități ce au scopul de a va îmbunătății experienta oferita la rândul lor prin intermediul unor servicii terțe.

Pe paginile de la adresa http://instalnews.ro utilizam următoarele servicii:

6. Drepturile si modul in care le respectam

REEA SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a respecta drepturile utilizatorilor domeniului http://instalnews.ro. Drepturile asupra datelor cu caracter personal sunt:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal - In mod rezonabil și gratuit, aveți dreptul de a cere un raport asupra datelor cu caracter personal pe care le prelucram.
 • Dreptul la rectificare - In situațiile în care constatați inexactități, ori sunteți conștient de modificarea unor date cu caracter personal prelucrate de către REEA SRL, care nu mai sunt conforme cu realitatea aveți dreptul de a cere rectificarea acestora.
 • Dreptul de a va opune prelucrărilor - Aveți dreptul de a solicita încetarea unor prelucrări asupra datelor cu caracter pe care REEA SRL le efectuează. Acest drept poate fi exercitat când o anumita prelucrare este considerata nejustificata. Vom lua în considerare cererea și va vom comunica clar modul, baza legala și decizia cu privire la soluționare. Acest drept nu poate fi exercitat, ori va fi soluționat negativ, dacă prelucrarea este dictata prin legislația în vigoare, este în conformitate cu un contract în derulare, aduce atingere unei terțe parți, ori poate influenta investigațiile unor autorități ale statului. De asemenea, nu va puteți opune prelucrărilor care fac parte, afectează, ori pot afecta sistemele de securitate ale REEA SRL. Va asiguram totuși, ca ori de cate ori va fi posibil vom da curs cererilor dvs. atâta timp cat este respectat cadrul legal.
 • Dreptul împotriva luării unor decizii automate - Va oferă posibilitatea de a va opune luării unor decizii de către sisteme de prelucrare automate, fără intervenția unei persoane reale. REEA SRL, nu aplica astfel de prelucrări datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginilor de pe domeniul http://instalnews.ro.
 • Dreptul asupra restricționării prelucrărilor - Va oferă posibilitatea de a ne solicita restricționarea modului în care prelucram datele cu caracter personal în următoarele situații:
 1. Sunteți conștient ca prelucram date cu caracter personal care nu mai corespund cu realitatea, ori exista informații inexacte.
 2. Exista suficiente motive rezonabile pentru a considera prelucrarea efectuata ca fiind ilegala.
 3. Doriți păstrarea datelor în mod expres, prin exprimarea unui acord în forma scrisa, dar nu doriți ca aceste date sa fie incluse parțial ori total în anumite prelucrări.
 4. Exista o cerere prin care va exercitați “Dreptul de a va opune prelucrării” asupra datelor cu caracter personal prelucrate în interes legitim de către REEA SRL.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - va oferă posibilitatea de a solicita transferul datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate, atunci când tehnic este posibil acest lucru, în baza unui contract ori a unui consimțământ exprimat expres, în forma scrisa.
 • Dreptul de “a fi uitat” (a fi șters) - este dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele situații:
 1. Datele nu mai sunt necesare prelucrării, nu mai servesc scopului pentru care au fost colectate, ori devin inexacte.
 2. Dispare baza legala a prelucrării prin modificarea legislației, ori prin retragerea unui consimțământ acordat în prealabil.
 • Dreptul de a reclama - va garantează opțiunea de a depune o reclamație în situațiile în care sunteți nemulțumit de modul în care răspundem, ori calitatea răspunsurilor, respectiv al soluțiilor oferite la solicitările depuse cu privire la colectarea ori prelucrările datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la despăgubiri și asistenta juridica - este dreptul dvs. de a cere despăgubiri și asistenta juridica în situațiile în care exista prejudicii dovedite ca urmare a colectării ori prelucrării datelor cu caracter personal de către REEA SRL in calitatea sa de operator.

Menționam ca în toate situațiile avem obligația legala de a verifica corespunzător identitatea solicitantului și ca urmare acest lucru poate însemna solicitarea de informații cu caracter personal specifice adiționale.

7. Cum va exercitati drepturile

Toate drepturile pot fi exercitate utilizând modalitățile și datele de contact puse la dispoziție în secțiunea “Cum ne contactați” aflata la finalul prezentei declarații.

8. Cum va protejam datele cu caracter personal

REEA SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele, inclusiv cele cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care intra în contact. In acest sens urmărește în mod constant îmbunatățirea politicilor și procedurilor interne, precum și îmbunatățirea propriilor sisteme de securitate și pregătire a personalului propriu.

Câteva din aceste măsuri sunt:

 • Desemnarea unui ofițer cu protecția datelor personale (DPO).
 • Desemnarea unui responsabil al sistemului de management cu securitatea informațiilor.
 • Implementarea unui sistem de management al securității informațiilor certificat ISO27001. Acest sistem presupune o serie de măsuri tehnice (sisteme de monitorizare, echipamente conforme, personal specializat, măsuri de securitate fizica, cibernetica, etc) și organizaționale ( politici, proceduri operaționale) care se aplica întregului personal.
 • Adoptarea unui cod de conduita intern, aplicabil întregului personal.
 • Asigurarea suportului juridic de specialitate cu privire la legislația locala și internaționala cu implicații asupra datelor cu caracter personal.
 • Derulează sesiuni de pregătire continua cu personalul implicat în procesarea datelor cu caracter personal ai a securității informațiilor în general.
 • Asigura prin prevederi contractuale specifice garantarea unor sisteme de organizare și siguranța adecvate partenerilor și colaboratorilor sai atunci când prelucrează date cu caracter personal în calitate de operator.
 • In calitate de operator, prelucrările se operează strict în baza prevederilor contractuale, respectând legislația și atribuțiile asignate de către operatorul de drept.

9. Perioada de pastrare a datelor

In funcție de specificul prelucrării și al obligațiilor impuse de legislația în vigoare, perioada de stocare a datelor poate varia de la câteva zile la un număr de ani. Menționam ca perioada de stocare include perioada de arhivare. Astfel, perioada de stocare este strâns raportata de perioada de valabilitate a unor documente emise, relative la scopul prelucrării și poate fi influențata de prevederi legale cu privire la prescripția unor fapte prevazute în codul penal, civil ori alte normative în vigoare.

Va asiguram ca în toate situațiile vom analiza prompt posibilitatea ștergerii cat mai urgenta a datelor din toate sistemele în care prelucrarea acestora nu mai este necesara ori nu mai corespunde scopului pentru care au fost colectate ( de exemplu, vom putea șterge contul dintr-o lista de marketing, în asa fel încât sa nu mai primiți înștiințări în viitor, dar nu putem șterge facturile emise dacă au fost achiziționate bunuri ori servicii, existând prevederi legale specifice cu privire la termenele de păstrare impuse de Codul Fiscal). Totodată avem obligația sa va contactam dacă exista un temei legal (cum ar fi o breșa de securitate în care au fost compromise date financiare, ori analiza efectuata indica posibilitatea sa fiți afectat moral).

Pe baza celor de mai sus, putem afirma ca politicile REEA SRL, prevăd perioade de stocare a datelor cu caracter personal de la 30 zile pana la 70 ani. De la caz la caz, perioada necesara ștergerii în cazul unor cereri specifice va fi comunicata în răspunsul cererii dumneavoastră. Specific domeniului http://instalnews.ro:

 • logurile web și cele rezultate din sistemele de securitate vor fi păstrate 12 luni in baza interesului legitim...
 • Datele statistice se vor pastra in mod granular 12 luni, iar agregate pe pe o perioada maxima de 3 ani.

10. Cum ne contactati

a. DPO

Pentru exercitarea drepturilor prevazute în prezenta politica ori pentru informații adiționale cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către REEA SRL va rugam sa contactați ofițerul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO).

Societatea comerciala:

ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL, by

Numele ofițerului desemnat cu protecția datelor cu caracter personal: Dr. Áron Samu, LL.M., Esq.

Adresa: No. 80-82 Horea Str. Apt. 6, Cluj-Napoca Mun., Cluj County, Romania, postal code 400275

Nr. telefon: 0040743773239 or 00407GDPREADY

Email (Google LLC Email address):

dpo.gdpr.reea.srl@aronsamu.com

b. RMSI

In situația în care dețineți informații cu privire la încălcarea unor norme de securitate, ori dețineți informații asupra unei breșe de securitate va rugam contactați responsabilul sistemului de management al securității informației la adresa de email rmsi@reea.net

Va rugam sa nu includeți nici un fel de informații cu caracter personal ori fișiere atașate decât dacă vom solicita expres acest lucru.

c. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

In situația în care doriți sa depuneți o reclamație direct la autoritatea naționala, va rugam urmați instrucțiunile prezentate la adresa www.dataprotection.ro

d. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul paginilor prezentate la adresa http://instalnews.ro este:

Societatea Comerciala:

SC REEA SRL

RO 10966500

J26 / 628 / 1998

Str. Republicii, Nr. 41, 540110, Targu Mures, Romania

Telefon: +40 365 410 942

Email: office@reea.net

ÎN VIGOARE

Versiunea 1.0 – 31 Mai, 2018

Versiunea 1.1 - 20 Mai, 2019

ISTORIC VERSIUNI

1. Versiunea 1.0 – în vigoare 31 Mai, 2018, click aici

2. Versiunea 1.1 - în vigoare 20 Mai, 2019

Data ultimei schimbări: 20 Mai, 2019

 

Drepturi de autor. ©2019 ARON SAMU PHD LLM ESQ SRLToate drepturile rezervate.

Documentul a fost revizuit în ceea ce privește prevederile incidente în materia protecției datelor cu caracter personal. În urma analizei, au fost făcute ajustări și rectificări ale conținutului propriu al societății REEA SRL. Societatea ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL certifică prin Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal Dr. Áron Samu, LL.M., Esq. un nivel de conformitate cu prevederile normative în vigoare de “Conștientizare a eforturilor” (“Efforts awareness”) și acordă prezentului document cod de culoare roșu conform standardelor de certificare ale societății ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL, astăzi, 20 Mai 2019.