Consultare publică privind obiectivul climatic al UE pentru 2040
În data de 31.03.2023, Comisia Europeană a lansat procesul de consultare publică pentru Obiectivul UE 2040 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Comisia a lansat în același timp: cerere de contribuții pentru evaluarea impactului, care se poate consulta la:  https://ec.…
Distribuie pe