Proiectarea ecologica și etichetarea energetica a pompelor electrice de caldura

149 vizualizari
cerintele sii eticheta asociata pompelor electrice de caldura
Distribuie pe

Prin două directive europene – directivele privind proiectarea ecologică sau Ecodesign și etichetarea energetică -, precum și prin reglementările care le însoțesc, s-au introdus noi cerințe minime pentru aparatele de încălzire, dar și o etichetă menită să informeze cu privire la performanțele acestora. Acest articol prezintă aceste cerințe și eticheta asociată pompelor electrice de căldură.

Directiva privind proiectarea ecologică a pompelor electrice de căldură

Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/EC (numită și directiva ErP) impune ca produsele energetice să atingă nivelurile minime de eficiență energetică și performanță de mediu. Directiva este pusă în aplicare ținând cont de Regulamentele Comisiei, pentru diverse produse distincte.

Exemplu de etichetă pentru o pompă de căldură pentru aplicații cu temperatură medie și joasă până la 26 septembrie 2019
Exemplu de etichetă pentru o pompă de căldură combinată până la 26 septembrie 2019

Regulamentul nr. 813/2013 al Comisiei se referă la aparatele de încălzire a incintelor, care au o putere de până la 400 kW. Spre exemplu, cele care asigură căldură sistemelor de încălzire centrală bazate pe apă ale unor clădiri și care au o putere de până la 400 de kW.

Regulamentul include pompele de căldură, dar și cazanele care funcționează cu gaz și petrol, cazanele electrice și sistemele de cogenerare (CHP, combined heat and power). De asemenea, se aplică în cazul pachetelor (de exemplu, aparatele de încălzire a incintelor + instalații suplimentare de încălzire + dispozitiv termic solar + aparate de control al temperaturii). Solicitările se aplică începând din 26 septembrie 2015.

Pentru pompele de căldură alimentate cu electricitate (pompele de căldură aer-apă, apă-apă și sare-apă), Regulamentul include următoarele cerințe:

Pentru pompele de căldură care asigură încălzirea spațiului și cele combinate:
- o eficiență minimă sezonieră a energiei termice pentru încălzirea spațiului, pentruu un climat european „potrivit”;
- un nivel maxim al zgomotului, atât în interior, cât și în exterior.
Pentru pompele de căldură în combinație: o eficiență minimă a energiei de încălzire a apei conform profilului de încărcare (ex. o anumită secvență de conducte de apă caldă menajeră).

Pragurile specifice pentru eficiența energetică la încălzirea sezonieră a spațiului și pentru eficiența energetică a încălzirii apei vor deveni mai mari începând cu 26 septembrie 2017.

Nivelul necesar pentru eficiență energetică a pompelor de căldură cu temperatură joasă la încălzirea sezonieră a spațiului (ex. cele proiectate pentru a-și livra capacitatea declarată la o temperatură a apei de 35°C și care nu pot ajunge până la 52°C când temperatura aerului exterior este de -7°C) este, de asemenea, mai ridicat decât în cazul altor pompe de căldură.

Regulamentul include informații și despre datele care trebuie publicate în documentația tehnică a produselor.

În plus, regulamentul definește modul de evaluare a eficienței energetice pentru încălzirea spațiului și încălzirea apei. De exemplu, eficiența energetică a pompelor de căldură la încălzirea sezonieră a spațiului, declarată în termeni de energie primară, este derivată din coeficientul sezonier al performanței, pe baza datelor privind performanța parțială, și corectată de contribuții responsabile pentru controlul temperaturii și, dacă se poate aplica, pentru consumul de energie al pompelor de apă subterane.

Procedurile tranzitorii de măsurare și de calcul sunt enumerate într-o Comunicare a Comisiei (2014/C 207/02), până la publicarea standardelor europene care definesc modalitatea de măsurare și testare a parametrilor relevanți pentru evaluarea performanței. Aceste standarde sunt elaborate în conformitate cu o decizie de punere în aplicare a Comisiei privind o cerere de standardizare (Mandatul M535) și aprobate de către Comitetul European de Standardizare (CEN). Un standard privind performanța energetică a pompelor de căldură electrice a fost publicat în martie 2016 (EN 14825:2016) și ar trebui să fie enumerat în Jurnalul Oficial al UE ca un standard armonizat.

Directiva privind proiectarea ecologică le impune producătorilor să păstreze și să pună la dispoziție declarațiile CE de conformitate și să aplice indicațiile CE. În cazul pompelor electrice de căldură, Regulamentul nr. 813/2013 definește normele pentru evaluarea conformității: acest lucru poate depinde de deciziile producătorului referitoare la sistemele interne de control al proiectării sau la sistemele de management - așa cum sunt descrise în anexele Directivei privind proiectarea ecologică. Regulamentul Nr. 813/2013 descrie, de asemenea, procedura de verificare pentru supravegherea pieței de către statele membre.

Comisia Europeană a publicat instrucțiunile, inclusiv răspunsurile la cele mai frecvente întrebări.

Directiva privind etichetarea energetică a pompelor electrice de căldură

Directiva privind etichetarea energetică 2010/30/CE impune cerințe obligatorii de etichetare și de informare care să indice consumul de energie și de alte resurse de către produsele care consumă energie.

A fost publicat un regulament delegat al Comisiei care completează Directiva 2010/30/CE pentru încălzitoarele de spațiu și încălzitoarele combinate de până la 70 kW (Regulamentul Comisiei nr. 811/2013). Regulamentul definește clasele de eficiență energetică, conținutul etichetei și informațiile despre produs care ar trebui să fie puse la dispoziția consumatorilor.

Rețineți că încălzitoarele de spațiu între 70 și 400 kW trebuie să îndeplinească cerințele în materie de proiectare ecologică/eco-design, chiar dacă acestea nu sunt reglementate de regulamentul privind etichetarea energetică.

Pentru pompele electrice de căldură, eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

- Numele sau marca comercială a furnizorului;
- Numele aparatului (identificatorul de model al furnizorului);
- Producția nominală în cadrul a trei climate europene (mediu, mai rece și mai cald), pentru aplicații cu temperatură medie și/sau joasă (55°C și, respectiv, 35°C);
- Clasa de eficiență energetică a încălzirii sezoniere a spațiului pentru aplicații cu temperatură medie și/sau joasă (de la A++ la G până în septembrie 2019 și de la A+++ la D după această dată);
- O hartă europeană care afișează cele trei zone indicative de temperatură;
- Pentru pompele de căldură combinate, clasa de eficiență energetică a încălzirii apei pentru profilul de încărcare declarat (de la A la G până în septembrie 2019 și de la A+ la F după această dată);
- Nivelul de putere acustică în interior și/sau în exterior;
- Pentru pompele de căldură combinate capabile să funcționeze numai în afara orelor de vârf, o pictogramă care arată acest lucru.

Pentru pompele de căldură cu temperatură medie, reglementarea necesită furnizarea unei etichete cu clase de eficiență energetică atât pentru aplicațiile cu temperatură scăzută, cât și pentru cele cu temperatură medie. Pentru pompele de căldură combinate, se menționează numai clasa energetică a temperaturii medii, împreună cu clasa energetică a eficienței energetice a încălzirii apei (vezi imaginea 1, imaginea 2 în slideshow-ul de mai sus).

Dacă o pompă de căldură este pusă la dispoziție pe piață sau pusă în funcțiune cu dispozitive suplimentare (control de temperatură, boiler suplimentar, dispozitiv solar), o etichetă suplimentară va indica eficiența energetică a ambalajului.

Directiva privind etichetarea energetică impune furnizorilor să pună la dispoziție o documentație tehnică suficientă pentru a evalua exactitatea informațiilor conținute în etichetă. Regulamentul suplimentar nr. 811/2013 descrie procedurile de verificare în scopul supravegherii pieței.

În mai 2013, Comisia Europeană a lansat procesul de revizuire a Directivei privind etichetarea energetică. Raportul acestei revizuiri și documentul său de însoțire au fost publicate în iulie 2015.

Impactul acestor două directive asupra pompelor de căldură

Directivele privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică au implicații semnificative asupra pompelor de căldură:

- Se bazează pe noi metode de evaluare a eficienței energetice a produselor, bazate mai degrabă pe performanțe energetice sezoniere, decât pe condiții standard de rating;
- Au creat necesitatea revizuirii standardelor europene corespunzătoare;
- Acestea definesc cerințele care elimină treptat de pe piață produsele mai puțin eficiente energetic, cu praguri mai ambițioase care intră în vigoare din septembrie 2017;
- Ele guvernează etichetarea produselor pentru o mai bună informare a consumatorilor.

Comisia Europeană a publicat orientări care sintetizează cele mai relevante informații care ar ajuta părțile interesate (inclusiv autoritățile din industrie și autoritățile publice) să pună în aplicare aceste reglementări. De asemenea, un ghid al consumatorului, care prezintă eticheta, este disponibil în mai multe limbi.

Mai multe părți interesate au publicat, de asemenea, documente care oferă orientări, de exemplu, Agenția Daneză pentru Energie și Asociația Federală a Industriei Germane de Încălzire (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie – BDH).

 

ARTICOLE DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ADAUGĂ COMENTARII

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA

Opinii

Licitatii

Valoarea estimata: 2.521 RON
Data publicarii:
Valoarea estimata: 1.812 RON
Data publicarii:
Valoarea estimata: 0 RON
Data publicarii:
Valoarea estimata: 0 RON
Data publicarii:

Reea Agency

Video